U 2023. više mjera zaštite od poplava vrijednih 19 miliona evra

03.01.2023. - Aktuelno

Javnoj ustanovi “Vode Srpske” očekuju da će ove godine biti potpisani ugovori i početi realizacija više mjera zaštite od poplava u Republici Srpskoj koje treba da budu završene do kraja 2024. godine, te finansirane iz novog kredita Evropske investicione banke od 19 miliona.

U “Vodama Srpske” rekli su da je u planu sanacija rijeke Vrbas kroz gradsko područje Banjaluke u vrijednosti oko tri miliona evra, kao i nadogradnja nasipa rijeke Bosne u Modriči u vrijednosti oko 3,8 miliona evra.

Predviđena je i realizacija mjera na sanaciji korita rijeka Liješanj i Grab na području Doboja u vrijednosti oko milion evra, te izgradnja prve faze Drinskog nasipa u Semberiji od ušća rijeke Janje u Drinu do ustave u Janji, u vrijednosti oko 1,6 miliona evra.

U planu je i prva faza regulacije rijeke Hoče na području Zvornika u vrijednosti oko 1,1 miliona evra.

Odgovarajući na pitanje Srne o planovima u 2023. godini, iz “Voda” navode da će se raditi sanacija crpnih stanica na području Srpca, Broda, Šamca i Bijeljine u vrijednosti oko tri miliona evra, sanacija rijeke Miloševice na području Prijedora u vrijednosti oko 1,66 miliona evra, te regulacija rijeke Studeni Jadar u Milićima u vrijednosti oko 750.000 evra.

Osim toga, “Vode Srpske” izvodiće u narednoj godini i radove redovnog održavanja vodoprivrednih objekata u skladu sa godišnjim planom za ovu godinu, kao i vanredne radove zaštite voda i zaštite od voda ukoliko, kažu u ovoj ustanovi, bude potrebe za takvim radovima.

Izvor: SRNA