Poziv zainteresovanim ponuđačima za radove održavanja riječnih korita

20.12.2022. - Aktuelno

Javna ustanova „Vode Srpske“ raspisala je javni poziv za dostavljanje ponuda za održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka na teritoriji Republike Srpske za 18 lokaliteta na rijekama: Sava, Ćehotina, Lim, Bosna, Velika Usora, Ukrina, Vrbanja, Una, Sana i Mlječanica.

 

Ovaj javni poziv dostupan je na zvaničnoj internet adresi Javne ustanove „Vode Srpske“ www.voders.org.

Uvidom u ovaj dokument, svi zainteresovani mogu se upoznati sa uslovima javnog poziva.

Rok za dostavljanje ponuda je do 28. decembra 2022. godine do 10:00 časova, a ponude se otvaraju istog dana u 12:00 časova.

Pozivaju se ovlašteni predstavnici ponuđača da prisustvuju javnom otvaranju ponuda koje će obaviti nadležna komisija za ocjenu ponuda u prostorijama Javne ustanove „Vode Srpske“ (Miloša Obilića 51, Bijeljina), u navedenom terminu. Ponude pristigle poslije navedenog krajnjeg roka za dostavljanje ponuda neće se razmatrati, već će se neotvorene vratiti ponuđaču.

Zainteresovani ponuđači mogu od Javne ustanove „Vode Srpske“ tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa ovim javnim pozivom i pripremom ponude, na način kako je navedeno u javnom pozivu.

 

Bijeljina.com/FOTO: