Neistinite tvrdnje “građanskih aktivista” o radovima na rijeci Bosni

22.03.2024. - Aktuelno

Javna ustanova “Vode Srpske” upozorava javnost Republike Srpske na neistinite i tendenciozne tvrdnje takozvanih “građanskih aktivista” iz takozvane “Neformalne grupe građana – Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj” koji tvrde da nadležne institucije Republike Srpske dozvoljavaju “šljunkarima” uništavanje rijeke Bosne na području Modriče.

Tako su se “građanski aktivisti” više puta oglasili na internet portalu “antikorupcija.info” koji finansira Američka agencija za obnovu i razvoj “USAID” a urednik je izvjesni Samir Šestan, sa neistinitim tvrdnjama na račun nadležnih institucija Republike Srpske.

Između ostalog, u tekstu pod naslovom “Šljunkari pregrađuju rijeku Bosnu i vade šljunak u Dugom Polju kod Modriče” koji je objavljen na pomenutom portalu 20. marta, “građanski aktivisti” tvrde da se vrši nekontrolisana eksploatacija šljunka i pregrađivanje rijeke Bosne na lokalitetu Dugo Polje kod Modriče. Istina je da se na ovom lokalitetu realizuju radovi na izgradnji nasipa i regulacija korita rijeke Bosne, koji imaju za cilj zaštitu stanovništva i materijalnih dobara u naselju Dobor koje je već dugo godina ugroženo od visokih voda rijeke Bosne. Nažalost, nestručni “građanski aktivisti” sve to vide kao pregrađivanje rijeke Bosne i nekontrolisano vađenje šljunka.

Javna ustanova “Vode Srpske” podsjeća javnost Republike Srpske da takozvani “građanski aktivisti”, koji se pojavljuju pod nazivima “Neformalna grupe građana – Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj” ili “Neformalna grupe građana – Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne” ili “Neformalna grupa građana – Da se ne ponovi maj 2014” i pod još nekim “neformalnim” nazivima, već duže vrijeme lažno informišu javnost sa ciljem stvaranja loše slike o sektoru vodoprivrede Republike Srpske.

S tim u vezi, Javna ustanova “Vode Srpske” još jednom upozorava javnost na zlonamjerne aktivnosti takozvanih “neformalnih grupa građana” koje se finansiraju iz inostranstva.

Pravni tim Javne ustanove “Vode Srpske” će sagledati pravni osnov za pokretanje tužbi protiv autora u javnost iznesenih laži.

 

 

JU “Vode Srpske