Utvrđena osnovica za materinski dodatak u Srpskoj u 2024.

11.01.2024. - Aktuelno

Vlada Srpske usvojila je Odluku o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa propisanih Zakonom o dječjoj zaštiti za 2024. godinu.

roditelji

Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti stupio je na snagu 1. januara ove godine, čime je nastala i obaveza da Vlada Republike Srpske svojom odlukom utvrdi osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa iz dječije zaštite, da bi korisnici nesmetano ostvarili svoja prava i u 2024. godini.

“Odlukom je utvrđena osnovica za određivanje visine prava na materinski dodatak u procentu od 58 odsto od najniže plate u Republici Srpskoj u 2023. godini i za 2024. godinu iznosi 406 KM. Istom odlukom, osnovica za utvrđivanje visine prava na dodatak na djecu i visine prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju utvrđuju se u procentu od 93 odsto od najniže plate u Republici u 2023. godini i za 2024. godinu iznose 651 KM”, naveli su iz Vlade Srpske.

Takođe, kako su dodali, osnovica za utvrđivanje visine cenzusa utvrđuje se u procentu od 100 odsto od najniže plate u Republici u 2023. godini i za 2024. godinu iznosi 700 KM.

“Podsjećamo, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti predviđena je novina po kojoj se i iznos materinskog dodatka u Republici Srpskoj sada utvrđuje u iznosu od 100 odsto od osnovice utvrđene Odlukom Vlade, odnosno usklađuje sa promjenama najniže plate u Republici u prethodnoj godini, dok je ranije ovaj iznos bio određen zakonom, u fiksnom iznosu”, naveli su iz Vlade Srpske.

Izvor: Nezavisne / Autor: Dragan Sladojević