Srpska uvodi hitne mjere na zaštiti od nasilja u porodici

04.11.2023. - Aktuelno

Jedna od novina koju uvodi Republika Srpska u cilju zaštite od nasilja u porodici jeste izmještanje nasilnika iz porodice umjesto žrtve kao što je sada definisano.

nasilje79.jpeg

Narodni poslanici RS usvojili su Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama čiji je cilj zaštita žrtava, sprečavanje i suzbijanje nasilja, a posebno femicida kao najtežeg oblika.

Nacrt zakona upućen je u javnu raspravu.

Upravo kao hitna mjera se uvodi izolovanje nasilnika i zabrana komunikacije sa žrtvom nasilja.

Kao najteži oblik nasilja prepoznaje se femicid (ubistvo žene), a koji može da bude i samoubistvo žrtve.

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Selma Čabrić rekla je da se Nacrtom ovog zakona nastoji žrtvama nasilja učiniti dostupan i efikasan sistem mjera pomoći, podrške i zaštite, s ciljem zaustavljanja trenutnog nasilja koje trpe, sprečavanja njegovog ponavljanja, a posebno eliminisanja mogućeg fatalnog ishoda.

“Femicid je prepoznat kao najteži oblik i posljedica nasilja prema ženama, kao svako lišenje života žene izvršeno u potpunosti ili djelimično zbog njene pripadnosti ženskom polu ili smrt žene koja je posljedica radnji nasilja prema njoj, bez obzira da li je osumnjičeni za radnje nasilja član porodice ili drugo lice”, rekla je Čabrićeva.

Ona je naglasila da lišenju života žene – femicidu prethodi kontinuirano nasilje prema njoj i ovim zakonom se nastoji pravovremeno sistemski odgovoriti na pojedinačne oblike nasilja, žrtvi pružiti adekvatna zaštita da fatalan ishod ne bi zatekao društvo.

“Cilj ovog zakona jeste i rano prepoznavanje svih oblika nasilja, koordinisano i jasno djelovanje nadležnih institucija, ali i društva u cjelini i zato se zahtijeva dodatni angažman i obuka službenih i stručnih lica nadležnih subjekata zaštite, pravovremeno i jasno postupanje, osnivanje savjeta i odbora za suzbijanje nasilja u porodici, te nasilja prema ženama i femicida”, rekla je Čabrićeva.

Izvor: Srpskainfo / Autor: Tijana Grujić