Evo koliko će biti uplaćeno za Vanekov mlin

07.02.2023. - Aktuelno

 

U prošloj godini Gradska uprava je na ime gradske rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta inkasirala 8.675.000 KM. Prošla godina bila je u tom smislu rekordna i za sedam odsto je naplaćen veći prihod po osnovu gradske rente u odnosu na 2021. godinu, kada je naplaćeno oko osam miliona KM, kaže Borjan Maksimović, ispred Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina.

Maksimović kaže da će ukupna ekonomska situacija diktirati stanje u ovoj oblasti tokom ove godine.

 „Sve treba posmatrati u širem kontekstu stanja na tržištu nekretnina, političke situacije u Evropi i aktuelnog rusko – ukrajinskog sukoba. Sve se to odražava na poslovanje privrednih subjekata i planove investitora. Nadam se da će i ova godina biti na nivou prošle godine.

Otvoreno pitanje lokacije „Vanekov mlin“

 “Ima  najavljenih  ozbiljnijih i većih projekata, za koje trenutno ne znamo da li će se graditi fazno ili će se kompleksi objekata graditi istovremeno. Još uvijek je otvoreno i pitanje lokacije „Vanekov mlin“ na kojoj je planirana izgradnja poslovno – stambenog kompleksa. Ministarstvo građevinarstva i ekologije je nadležno za izdavanje građevinske dozvole, a što se tiče građevinske rente, potencijalni investitor treba u gradsku kasu da uplati nešto više od 3,5 miliona KM. Do kraja januara ta sredstva nisu uplaćena.

To je značajan prihod koji može uticati na ukupno povećanje prihoda od gradske rente“, kaže Maksimović, ističući da uplati gradske rente prethodi revizija projekta i obezbjeđenje svih saglasnosti za izgradnju.

Maksimović kaže da je u prošloj godini ovo odjeljenje izdalo 23 dozvole za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata.

U prošloj godini izdate 23 dozvole za višeporodične objekte

 

 „ Mi smo u prošloj godini izdali ukupno oko 130 građevinskih dozvola u redovnom postupku, od čega se 23 odnosi na višeporodične objekte. Ukoliko je prosječna veličina objekta oko 3.000 m2, što iznosi oko 45 stanova, onda su izdate dozvole za izgradnju nešto više od 1.000 stanova. U ovoj godini završavaju se i objekti čija je gradnja započeta u 2021. godini. Građevinski ciklus za veće objekte traje od godinu i po do dvije godine dana. Nekada izgradnja većeg objekta ulazi i u tri kalendarske godine“.

 Na primjedbe građana, da investitori koriste svaki pedalj građevinske parcele za izgradnju planiranog objekta, Maksimović kaže da je to moguće kada je u pitanju izgradnja podrumskih prostorija.

„U okviru građevinske parcele investitor može podrumsku etažu raditi u većim gabaritima, nego što iznosi gabarit objekta. Investitori moraju planirati parking – mjesta za poslovne prostore i stanove, rampu, zaštitnu ogradu,  tehničke prostorije, toplotnu pumpu, lift, stepenište i druge sadržaje. Investitori moraju poštovati građevinske dozvole i u tom smislu ne bi smjelo biti zloupotreba. Posljednja, najviša kota podruma, mora biti u nivou uređenog terena“, ističe Maksimović.

Bijeljina.com