RUCZ u potrazi za nestalim licem starije dobi

09.11.2023. - Aktuelno

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) učestvuje u potrazi za nestalim ženskim licem starije dobi u opštini Ribnik.

Ribnik

Angažovani su dijelovi naših specijalizovanih jedinica i timova.

Na vodotokovima i priobalju djeluju kolege iz Specijalizovane jedinice za zaštitu i spasavanje na vodi i pod vodom RUCZ RS dok ostali, prilično zahtjevan, teren pretražuju i opserviraju kolege iz Tima RUCZ RS sa dronovima.

Pretrazi terena će se priključiti i naši vodiči sa psima za potragu.

Izvor: Bl portal