Održana prva sjednica Radne grupe za Memorijalni centar

20.03.2024. - Aktuelno

Članovi Radne grupe za uspostavljanje Memorijalnog centra u znak sjećanja na žrtve masovnog ubistva u Oglednoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ održali su danas konstitutivnu sjednicu, kojom je predsjedavao pomoćnik ministra prosvjete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić, koji je i predsjednik tog tijela.

Na sastanku u Ministarstvu prosvete, za zamjenika predsjednika Radne grupe izabran je Ognjen Božović, advokat iz Beograda, a diskutovano je i o Poslovniku o radu, koji će biti usvojen do petka i kojim će biti definisane aktivnosti koje će se u narednom periodu sprovoditi.

Istaknuto je da je zadatak Radne grupe da usmerava i usklađuje aktivnosti na uspostavljanju Memorijalnog centra i da u odnosu na potrebe porodica žrtava zločina i šire zajednice, a na osnovu prethodnih konsultacija i dobijenih informacija, predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti povodom uspostavljanja Memorijalnog centra i osmišljavanja komemoracija i programskih sadržaja.

Na sastanku Radne grupe prisustvovali su i članovi Multidisciplinarnog tima, koji su stučnjaci iz različitih oblasti, a koji će sprovesti opsežne konsultacije s ciljem pripreme preporuka i prijedloga konkretnih mjera radi uspostavljanja Memorijalnog centra, formulisanja uslova međunarodnog idejnog arhitetonskog konkursa za Memorijalni centar i izbor najboljeg rješenja. Na sastanku Radne grupe razgovarano je o preduzetim i planiranim aktivnostima, kao i o prijedlozima za osmišljavanje komemoracije i programskih sadržaja za obilježavanje godišnjice pomena, prenosi K1info.

Takođe, Radna grupa je u obavezi da ove preporuke i mjere implementira i sprovede kroz svoje resore, kao i da iste predloži Vladi Srbije na usvajanje. Članovi Radne grupe su predstavnici ministarstva nadležnih za prosvetu, kulturu i javna ulaganja, Grada Beograda i Gradske opštine Vračar, vršilac dužnosti direktora Ogledne osnovne škole „Vladislav Ribnikar“, dva predstavnika porodica ubijenih, kao i predstavnici ogranizacije Viktim Suport Europe, Viktimološkog društva i Instituta za pedagoška istraživanja.

Izvor: Bl portal