Ko će nas liječiti?

04.11.2023. - Aktuelno

Pored gubitka kadra iz porodične medicine i druge službe će u skorije vrijeme imati problem sa nedostatkom specijalista iz raznih oblasti. 

73.jpeg

Tu se posebno izdvaja Služba hitne medicinske pomoći, Specijalističke ambulante iz pedijatrije i ginekologije.

Sa ovim problemom se susreće i Dom zdravlja u Banjaluci, gdje je trenutno zaposleno 106 specijalista porodične medicine. Kako kažu, u narednih pet godina, odnosno do kraja 2028, 35 specijalista porodične medicine će ispuniti uslove za odlazak u penziju po osnovu godina života.

“U narednih 10 godina, odnosno do kraja 2033. godine, 52 specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka će ispuniti uslove za odlazak u penziju. Slična situacija je i u ostalim Domovima zdravlja širom Republike Srpske, a posebno otežavajuće okolnosti imaju domovi zdravlja u ruralnim i izrazito nerazvijenim područjima. Odlaskom specijalista porodične medicine biće ugrožena dostupnost primarne zdravstvene zaštite i liste čekanja na pregled biće duže”, ističu iz Doma zdravlja Banjaluka. 

Pacijenti će morati da idu u privatne ambulante

Zbog uobičajenih problema sa zdravljem, iz Doma zdravlja tvrde da će pacijenti morati da traže zdravstvene usluge kod drugih specijalista, odnosno u privatnim ambulantama.

“Dovoljan broj doktora porodične medicine u nekoj sredini direktno smanjuje broj hospitalizacija, broj posjeta Službi hitne medicinske pomoći i broj komplikacija hroničnih bolesti, a podiže zadovoljstvo korisnika zdravstvenog sistema. Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a posebno u porodičnoj medicini je težak i zahtijevan. Zbog toga, u proteklih pet godina, imamo sve manji interes mladih kolega za specijalizacije iz porodične medicine, što predstavlja veliki problem opstanka ambulanti porodične medicine koji rade u domovima zdravlja u Republici Srpskoj”, kažu oni.

Mladi doktori se odlučuju za specijalizaciju u bolničkom sektoru, jer, prema našim saznanjima, imaju veću mogućnost zarade i napredovanja, a imaju mogućnost da sa tim specijalizacijama rade i u privatnomsektoru.

Specijalizacija traje 4 godine

Iz Doma zdravlja napominju da specijalizacija iz porodične medicine traje četiri godine, a da bi ostvarili uslove za specijalizaciju doktori opšte prakse moraju da imaju bar jednu godinu radnog staža u zdravstvenoj ustanovi.

” Tako bi naša Ustanova u narednom periodu trebala zaposliti još 35 doktora medicine i isti broj doktora poslati na specijalizaciju ukoliko ispunjavaju uslov jedne godine radnog staža u struci. Shodno tome, i u idealnim uslovima Dom zdravlja Banjaluka bi tek za pet godina mogao da odškoluje još 35 specijalista porodične medicine. Naravno, ni tada naš problem ne bi bio riješen jer odlazak u penziju ostalih specijalista teče kontinuirano za svaku narednu godinu”, rekli su za Srpskainfo iz Doma zdravlja Banjaluka.

Primarna zdravstvena zaštita se, trenutno, susreće sa brojnim izazovima. 

Stoga ubuduće treba staviti akcenat na kvalitet i dostupnost primarne zdravstvene zaštite jer ona značajno utiče na zadovoljstvo društva cjelokupnim zdravstvenim sistemom, kao i na važnost dobrih ličnih odnosa doktora i pacijenta.

Takođe, finansijska ulaganja u jačanje primarne zdravstvene zaštite utiču na smanjenje potreba za bolničkom zdravstvenom zaštitom, intenzivnom njegom i rezervnim kapacitetima za slučaj iznenadnog udara na zdravstveni sistem kao što je bio i u vrijeme pandemije kovid-19.

Iz iskustva zemalja u kojima je sistem primarne zdravstvene zaštite otišao i stepenicu više, zaključeno je da se 40-60% zdravstvenih problema građana rješava na primarnom nivou zdravstvene zaštite, dok se ostali upućuju na više nivoe zdravstvenog sistema.

Izvor: Srpskainfo