Inicijativa za uvođenje “Amber alert” sistema u BiH nije dobila podršku

24.01.2024. - Aktuelno

Inicijativa je predlagala da se omogući uvođenje u upotrebu javnog sistema obavještavanja o nestanku djece po ugledu na “Amber alert” na teritoriji BiH.

Responsive image

Ovo je bila inicijativa poslanika Predraga Kojovića, Sabine Ćudić i Aide Baručije.

Amber alert” (America's Missing: Broadcast Emergency Response) sistem funkcioniše tako što se u slučaju nestanka djeteta hitno i istovremeno na svim mogućim kanalima masovne komunikacije, plasiraju informacije o nestanku.

Na sjednici su usvojeni i u dalju parlamentarnu proceduru upućeni izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2019. godinu, te izvještaj o realizaciji izdatih isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme, i robe posebne namjene za 2019. godinu, koji je sačinilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Članovi komisije primili su k znanju informaciju o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2024. godinu, koju je sačinilo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara.

Na sastanku su usvojeni i u dalju parlamentarnu proceduru upućeni izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH za prošlu, te orijentacioni plan rada za ovu godinu.

Izvor: Mondo