Povlačenje lampica proizvedenih u Kini zbog rizika od strujnog udara i požara

14.02.2024. - Aktuelno

Sa tržišta BiH povučen je svjetlosni lanac iz Kine, jer predstavlja opasnost od strujnog udara i požara, dok se potrošačima preporučuje da ovaj proizvod prestanu koristi i vrate u trgovinu gdje je kupljen.

lampice

Riječ je o svjetlosnom lancu “krismas tajm” tip MI 1418, čiji napojni kabl ne ispunjava zahtjeve električne izdržljivosti, te ne sadrži neophodna upozorenja, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Iz Agencije ističu da proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60598-2-20.

Nadležna inspekcija naložila je mjere obavještavanja potrošača, povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje.

Izvor: Srpska info