Ovo su uslovi pod kojima možete prenijeti lijekove preko granice

10.02.2024. - Aktuelno

Ako putujete u inostranstvo, a imate terapiju koju svakodnevno koristite, te je neophodno da lijekove ponesete sa sobom na put.

put

Svakako važno je da znate pod kojim uslovima možete da ih spakujete u kofer.

U nastavku teksta čitajte opširnije o ovome.

Šta trebate imati ako prenosite lijekove preko granice?

Za početak, kao što možda već i pretpostavljate, za lijekove koje prenosite preko granice, trebate imati validnu medicinsku dokumentaciju, odnosno recept, istoriju bolesti, potvrde ljekara i sl.

U suprotnom, ako nemate potrebnu medicinsku dokumentaciju, u zavisnosti od toga kako je propisano zakonom zemlje u koju putujete, možete biti novčano kažnjeni, pišu Nezavisne novine.

Šta je propisano zakonom BiH?

Zakonom o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga je propisano koji lijekovi se smiju prenositi preko državne granice ukoliko se u njihovom sastavu nalaze psihotropne tvari. Ovim Zakonom propisano je da osobe koja prelaze državnu granicu BiH smiju posjedovati lijek koji sadrži psihotropnu tvar razvrstanu u tabele II i III samo na osnovu medicinske dokumentacije u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše od sedam dana.

Takođe, osobe koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti prilikom prelaska državne granice izuzetno smiju posjedovati lijek koji sadrži tvar razvrstanu u tabele II ili III, na osnovu medicinske dokumentacije ili u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše do 15 dana.

U tabeli II nalaze se tvari i biljke pod strogom kontrolom, dok se u tabeli III nalaze tvari i biljke pod kontrolom. Tabele su sastavni dio Zakona o spriječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Bitno je znati da je osoba dužna uz predočenu medicinsku dokumentaciju isto prijaviti i carinskoj službi prilikom prelaska državne granice BiH.

Unos lijekova u Hrvatsku

Sa sobom smijete nositi samo lijekove za ličnu upotrebu, a količina koju možete prenijeti preko granice zavisi od vrste lijeka i vaše istoriji bolesti.

Bitno je znati da se lijekovi koji imaju psihotropnu supstancu ne mogu unositi bez medicinske dokumentacije i bez adekvatnog nalaza, jer u takvoj situaciji putnici mogu imati probleme na granici

Unošenje lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (istorija bolesti, potvrde ljekara).

Unos lijekova koji sadrže drogu, takođe za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše pet dana, i to takođe uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja odnosnoga lijeka (kopiju recepta za lijek, prepis istorije bolesti ili ovjerene lječničke potvrde). Ako se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji, bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, dopuštena količina je za 15 dana lične upotrebe.

To znači da se ne može prenijeti ogromna količina lijekova, već onoliko koliko je dovoljno za putovanje te koliko je odobreno.

Evo šta je bitno da znate prilikom unosa lijekova u evropske zemlje:

Provjerite da li su vam potrebni drugi dokumenti za uvoz lijekova, odnosno kakvi su zakoni zemlje u koju idete kada je u pitanju uvoz lijekova.

U zavisnosti od zemlje odredišta i lijeka, možda ćete morati da pokažete na carini, na primer, šengenski sertifikat, uvoznu dozvolu ili potvrdu o potrebi za insulinskim injekcijama.

Možete zatražiti pomoć u vezi sa tim šta možete unijeti u neku od zemalja EU od carine, ambasade i sličnih prekograničnih zdravstvenih ustanova.

Ne zaboravite da uzmete u obzir uputstva koja se tiču svih tranzitnih zemalja.

Izvor: Srpska info