Socijalna karta od izuzetnog značaja

25.03.2024. - Aktuelno

Socijalna karta Republike Srpske omogućiće da socijalna prava ostvare oni koji to stvarno i zaslužuju. Oni koji su pomoć do sada dobijali po istom osnovu sa više adresa, poslije njenog uspostavljanja na to će morati da zaborave. Ovaj projekat obuhvatiće tri faze a prvi korak učinjen je upravo kroz realizaciju pripremne faze.

“Pojedinci su, oni koji su bili aktivniji ili oni koji su bili obrazovaniji ili imali nekog u porodici išli sa zahtjevima na više institucija i ostvarili i ostvarili ta prava a da te institucije nisu mogle da vide da je taj i taj tamo negdje ostvario pravo i na nivou Republike i na nivou lokalne zajednice po istom osnovu, sada će svako pravo biti vidljivo”, kaže Radovan Višković, premijer Srpske.

U pripremi je i registar. On će omogućiti da se pravednije i efikasnije realizuju određena prava. U prvoj fazi kaže Alen Šeranić sav fokus usmjeren je na ona materijalna. 

“Ono na čemu sada baziramo prve aktivnosti zakon o jedinstvenoj isplati gotovinskih naknada Republike Srpske koji podrazumijeva isplate iz jedinica lokalne samouprave i budžeta Republike Srpske kako bismo sva ta prava koja se ostvaruju integrisali u jedan sistem i pratili realizaciju tih prava”, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

“Baza socijalna karta je skup svih podataka iz ovih institucija. Mi smo prikazali rezultate simulacije koje smo radili. Mi smo uradili simulaciju registra socijalna karta koja tek treba da se pravi gdje smo radili kvalitativnu analizu podataka. Negdje neki podaci ne odgovaraju”, ističe Dražen Višnjić, direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske. 

Najveći i najznačajniji posao je urađen. Izdvojeno je oko pola miliona maraka. Da bi došli do krajnjeg cilja biće potrebno nekoliko godina. Sigurno je, kažu u Vladi da će u ovoj godini biti završeno nekoliko zakona u ovoj oblasti. 

Izvor: ATV