Malverzacije sa bolovanjima zdravstvene ustanove mogu koštati i 5.000 KM

03.11.2023. - Aktuelno

Zbog malverzacija koje se odnose na bolovanja radnika, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske “kažnjava” zdravstvene ustanove u kojima su vanrednim kontrolama bolovanja utvrđene nepravilnosti. 

10.jpeg

Kako su rekli u Fondu, kada uoče nepravilnosti u radu zdravstvenih ustanovi, uključujući i propisivanje bolovanje, mogu u skladu sa ugovorom koji se svake godine potpisuje sa njima, a odnosi se na finansiranje zdravstvene zaštite osiguranih lica, da umanji mjesečnu tranšu i to u iznosu od 500 do 5.000 KM. 

“U svim dosadašnjim slučajevima kada je riječ o bolovanjima, Fond nije izrekao kaznu veću od 500 KM. Napominjemo da Fond umanjuje mjesečnu tranšu zdravstvenim ustanovama, a ne kažnjava ljekara pojedinačno”, rekli su u Fondu za portal banjaluka.com.

U praksi najveća kazna 500 KM

Dodali su da je u septembru ove godine za osam zdravstvenih ustanova predloženo umanjenje mjesečne tranše zbog nepravilnosti u vezi sa propisivanjem bolovanja. Prema njihovim podacima ove godine je mjesečno u prosjeku zabilježeno oko 17.000 slučajeva bolovanja, a samo u devet mjeseci 25 poslodavaca zatražilo je kontrolu bolovanja za 57 radnika. 

“U ovim vanrednim kontrolama bolovanja utvrđeno je 23 nepravilnosti i to najčešće radnik nije na vrijeme upućen na prvostepenu komisiju, bolovanje je trajalo duže nego što je naš pravilnik predvidio za određenu dijagnozu i drugo”, kazali su u FZO.

Vanredne kontrole, dodaju oni, vrše kontrolori Fonda, a ne prvostepene komisije za bolovanja kao što je slučaj sa vanrednim ocjenama bolovanja. 

Zdravstveni karton i medicinska dokumentacija glavni dokazi 

“Te kontrole se vrše uvidom u zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju i provjerava se da li je ispoštovan pravilnik koji reguliše ovu oblast. Osiguranici se ne pozivaju na pregled kao što je to slučaj sa vanrednim ocjenama bolovanja. Takođe, kod ove kontrole provjera opravdanosti bolovanja se mogu sprovesti i za bolovanja koja su završena”, pojasnili su iz Fonda RS. 

Tvornica obuće “BEMA”

Tvornica obuće “BEMA” Banjaluka, prema podacima Fonda RS, u protekle dvije godine obratila se Fondu zbog vanredne ocjene privremene spriječenosti za osam radnika, od kojih je za njih šest prvostepena komisija utvrdila da su sposobni za rad, dok je za dva radnika utvrdila da su i dalje privremeno spriječeni da rade. 

“Kada je riječ o vanrednim kontrolama, u potekle dvije godine, pomenuti poslodavac se obratio za 24 radnika. Od tih kontrola, u 19 slučajeva su utvrđene nepravilnosti (nisu ispoštovani kriterijumi trajanja dužine bolovanja za određenu dijagnozu, jer se nisu javili porodičnom doktoru svakih 15 dana ako su na bolovanju i slično”, pojasnili su u Fondu.

Vanredne ocjene bolovanja ne mogu tražiti retroaktivno

Kada je riječ o vanrednim ocjenama bolovanja u Fondu RS pojašnjavanju da nije moguće tražiti za radnike koji se trenutno ne nalaze na bolovanju, već su bolovanje koristili nekada ranije i sada već rade.

“Napominjemo da su poslodavci uz zahtjev dužni navesti razloge ili dostaviti dokaz zbog čega sumnjaju da je bolovanje radnika neopravdano”, rekli su u Fondu RS.

Dodali su da je za osam mjeseci ove godine 63 poslodavca za 74 radnika zatražilo je vanrednu ocjenu bolovanja. Od tog broja radnika, prvostepena komisije je za 40 radnika ocijenila da su sposobni za rad, dok je za 34 radnika data ocjena da se bolovanje produžava.

Banjaluka.com / J. Stanić