Priznate 34 prirodne mineralne i 42 izvorske vode

13.02.2024. - Aktuelno

Na Listi priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u BiH nalazi se ukupno 76 voda, od čega su 34 prirodne mineralne i 42 prirodne izvorske vode, dok se na Listi stonih voda u BiH nalazi njih 11, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

priroda

U saopštenju se navodi da su ove liste objavljene u “Službenom glasniku BiH”, broj 11/24 od 13. februara i dodaje da njihovom objavom prestaju da važe liste koje su objavljene u “Službenom glasniku BiH”, broj 1/23.

Postupak priznavanja navedenih voda sprovodi Komisija za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u BiH, koju imenuje Savjet ministara na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane, dok rješenje o priznavanju na period od pet godina od datuma priznavanja donosi ova agencija.

Prema zahtjevima iz Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, uslovi za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda su zdravstvena ispravnost, odgovarajuća organoleptička svojstva, zadovoljavanje zahtjeva geoloških, hidroloških, fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, te farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Agencija, po donošenju, dostavlja nadležnim inspekcijskim organima Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode.

“Subjekt u poslovanju sa hranom, kojem je izdato Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode, obavezan je najmanje jednom godišnje prije punjenja, na vlastiti trošak, sprovesti provjeru usklađenosti vode koju eksploatiše sa propisanim zahtjevima u dijelu koji se odnosi na mikrobiološka i fizičko-hemijska svojstva propisana Pravilnikom. Osim toga, Pravilnikom su propisane i službene kontrole koje su u nadležnosti inspekcijskih organa”, navode iz agencije.

Izvor: Bl portal