Saradnja i međusobno povjerenje ključni za izgradnju boljeg društva

21.02.2024. - Aktuelno

Danas je u Tesliću održan drugi susret gradonačelnika i predstavnika/ca općina/opština/gradova i predstavnika/ca Evropske unije u BiH (EU), Ujedinjenih nacija u BiH (UN), Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Misije u BiH i Vijeća Europe – Ured u Sarajevu pod nazivom „Povjerenje i kohezija kao javno dobro: uloga lokalnih vlasti“.

Responsive image

Ovo je bila prilika za razgovor o zajedničkim naporima i aktivnostima predstavnika lokalnih samouprava i međunarodnih organizacija ka unapređenju povjerenja i kohezije u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je i o trenutnim i novim načinima poboljšanja saradnje unutar i među zajednicama, a predstavljeni su i zajednički zaključci i preporuke koji će biti u fokusu zagovaračkih napora predstavnika međunarodnih organizacija prema višim nivoima vlasti.

Prisutnima se na otvaranju događaja obratio načelnik opštine Teslić, Milan Miličević: “Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u ulozi domaćina. Naš projekat treba da pošalje jednu pozitivnu poruku i iskustva koja mi imamo iz naših međusobnih odnosa, kada su u pitanju saradnja, kohezija, budućnost BiH i uvažavanje svih u jednoj zemlji u interesu boljeg i kvalitetnijeg zajedničkog života”, istaknuo je Miličević.

Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN u BiH, naglasila je da se radi o impresivnom skupu koji motiviše da bi se dalje radilo na unapređenju povjerenja.

“Dobra ili loša uprava se često najviše osjeti što je bliže svakodnevnom životu – lokalna uprava stoga mnogo znači ljudima. Međutim, kako bismo poboljšali upravu, jačanje društvene kohezije između i unutar zajednica je ključno. Neki od vas su najduže na poziciji predstavnika lokalnih vlasti širom Bosne i Hercegovine, te gradeći mostove, a ne razdvajajući, imate moć da napravite stvarnu, pozitivnu promjenu u životima ljudi”, izjavila je Macdonald, obraćajući se učesnicima ovog sastanka.

Dodala je i da je put ka pozitivnom i održivom miru, te put ka Evropskoj uniji koju BiH želi, uprkos izazovima, obilježen hrabrošću, otpornošću, odlučnošću, gdje čak najmanje akcije mogu doprinijeti promjenama, a koje se svakodnevno vide unutar lokalnih zajednica.

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johann Sattler, pohvalio je prisutne gradonačelnike koji su uključeni u projekt Možemo bolje za njihov rad na izgradnji povjerenja u kohezije.

 “Međusobno razumijevanje među zajednicama, empatija i povjerenje neophodni su za bolju budućnost BiH. Nije jednostavno zbog naslijeđa prošlosti koje dijele. Drago mi je postoje gradonačelnici i zajednice koji su voljni raditi na jačanju kohezije u i između zajednica. EU, zajedno s UN-om, Vijećem Evrope i OSCE-om ponosno radi na promicanju okruženja pogodnog za pomirenje”, rekao je Sattler.

Prema njegovim riječima, važan dio projekta je da se čuje mišljenje predstavnika lokalnih zajednica o daljem nastavku rada i na koji način im se može pomoći da bi projekat bio još bolji.

Prema riječima Bojane Urumove, šefice ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, pomenuti projekat jača veze i saradnju lokalnih zajednica.

“Činjenica je da su same zajednice tražile aktivnije učešće u projektu. To dolazi od samih lokalnih uprava koje shvataju da to može biti korisno za njihove građane. To pokazuje i prave potrebe na koje reaguje projekat “Možemo bolje”. Ja sam već spomenula i organizacije civilnog društva, čiji glas želimo i dalje da pronosimo. To su one organizacije koje rade na izgradnji mira i nadamo se da njihove glasove možemo da proširimo i pomognemo da se čuju bolje, kako bismo imali veće političko učešće i prihvatanje rada tih organizacija”, rekla je Urumova.

Projekat “Možemo bolje” donio je značajne rezultate i nastavićemo da pružamo podršku lokalnim samoupravama na sve moguće načine, izjavio je Thomas Busch, zamjenik šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

“Znamo svi da BiH nije najjednostavnija zemlja, ali čini se da vi želite da radite u korist vaših zajednica i vaših opština i to smatram vrlo inspirirajućim. Zapravo, vi predvodite brojne druge ljude iz svojih zajednica – aktiviste, nevladine organizacije koje sarađuju sa vama i poboljšavaju situaciju”, dodao je Busch.

Zakljčci susreta naglašavaju važnost rada na saradnji unutar i između zajednica na svim pitanjima važnim za život građana, te potrebi za snažnijim ekonomskim rastom i razvojem, koji bi u potpunosti mogli da neutrališu bilo koje oblike tenzija.

Takođe, naglašeno je potreba za izgradnjom pravednijeg društva, u kojem veliku ulogu imaju pravosudne institucije, ali i organizacije civilnog društva.

Susret je organiziran u okviru projekta „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Služba za instrumente vanjske politike Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju, a zajedno provode Evropska unija u BiH, Ujedinjene nacije u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu.