Vlada Srpske uvodi posebne naknade za radnike u pravosuđu

25.04.2024. - Aktuelno

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa, kojim se stvaraju pretpostavke da se zaposlenima u ovim institucijama mogu isplatiti naknade zbog prirode posla koju obavljaju.

Cilj je, dodaje se u saopštenju, poboljšanje njihovog materijalnog položaja, a visina naknade biće propisana odredbama posebnog kolektivnog ugovora, za svako radno mjesto, pojedinačno.

“Taj zakon obuhvata zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima Republike Srpske, Pravobranilaštvu Republike Srpske, Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske i Sudskoj policiji Republike Srpske”, ističe se u saopštenju Vlade Srpske.

Podsjetimo, zaposleni u pravosuđu Srpske su bili sedmicama u štrajku, a potom su ga zaledili 1. aprila.

Štrajk je, podsjećanja radi, počeo 28. februara, a njime je traženo da se procenat povećanja plata svih zaposlenih uskladi, ne sa platama, već sa procentom povećanja plata nosilaca pravosudnih funkcija, kao i, kako navode, “prestanak diskriminacije zaposlenih u pravosudnim institucijama u Srpskoj u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija po pitanju toplog obroka, regresa i naknade za obračun minulog staža”.

Ministarstvo će kontrolisati konkurse

Vlada Srpske utvrdila je danas i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, po hitnom postupku.

Ovim zakonom preciziraju se norme koje se odnose na poslove tužilačke uprave, kao i uvođenje kontrole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u tužilaštvima, na određeno ili neodređeno vrijeme, na osnovu čega se stvaraju pretpostavke za praćenje primjene Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

“Dakle, vrši se dopuna odredbe koja se odnosi na nadležnosti Ministarstva pravde u smislu kontrole nad radom tužilačke uprave, u vidu nadzora nad finansijskim i materijalnim poslovanjem tužilaštava, kao i odredaba koje se odnose na postupanje resornog ministarstva u slučaju postojanja nepravilnosti u primjeni ovog zakona i drugih propisa te kontrole nad sprovođenjem javnih konkursa u tužilaštvima”, naveli su iz Vlade Srpske.

Kako dodaju, razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi jačanja nadzora Ministarstva nad radom tužilačke uprave, kao i procedure zapošljavanja s obzirom na to da je to organ koji se finansira iz budžeta, prenose Nezavisne.

Plate sudija i tužilaca

Takođe, Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, po hitnom postupku.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Srpskoj pristupilo se, kako uvjeravaju iz Vlade, nakon sprovedene detaljne analize trenda rasta plata nosilaca pravosudnih funkcija.

“Naime, ako bi se nastavio trend povećanja plata, uslovljen primjenom člana 6. važećeg Zakona, isti bi zasigurno doveo do značajnog nesklada u platama između nosilaca pravosudnih funkcija s jedne strane i svih drugih budžetskih korisnika s druge strane, te je bilo svrsishodno pristupiti predmetnoj izmjeni na način da se poveća iznos prosječne bruto plate iz člana 6. važećeg Zakona sa iznosa od 1.625 KM na iznos od 2.600 KM”, ističu iz Vlade Srpske.

Izvor: Agencije