Sljedeće sedmice isplata 476 KM putem pošte

15.09.2023. - Aktuelno

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS saopšteno je da je završena isplata pomoći za grijanje za energetski siromašna domaćinstva posredstvom banaka, a iduće sedmice nastavlja se isplata za građane koji će novac primiti poštom.

Isplate putem banaka obavljene su za korisnike kod kojih su podaci o bankovnim računima ažurni, a prema spiskovima centara za socijalni rad, Javnog fonda dječije zaštite, te rezultatima javnog poziva za dodjelu ove pomoći.

“Uslijediće isplata poštom za korisnike koji svoja redovna prava ostvaruju posredstvom „Pošta Srpske“, kao i za one kod kojih su podaci o bankovnim računima bili neažurni ili nepotpuni, zbog čega im prethodno nisu mogle biti obavljene uplate posredstvom banaka”, kažu u ministarstvu.

Finansijska pomoć za troškove grijanja po domaćinstvu iznosi 476,46КM, a Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS ovu pomoć isplatiće ukupno za oko 17.900 korisnika, koji ispunjavaju uslove za dodjelu ove vrste pomoći.

Podsjećamo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zaduženo je za isplatu pomoći za grijanje za tri kategorije energetski siromašnih potrošača: korisnici socijalne pomoći, korisnici dečijeg dodatka i osobe starije od 65 godina pod uslovima propisanim Odlukom o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima Vlade Republike Srpske, a koji su se našli na utvrđenom spisku korisnika nakon sprovedene procedure javnog poziva.

Riječ je o paketu energetske podrške energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima kroz dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja iz instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3 za 2023. godinu Evropske unije. Cilj dodjele ove pomoći jeste ublažavanje posljedica negativnih socio-ekonomskih uticaja energetske krize.

Finansijska pomoć se dodjeljuje po domaćinstvu, odnosno jednom članu domaćinstva koji ispunjava uslove, a kriterijumi za realizaciju paketa pomoći usaglašavani su, kažu, sa donatorom i prilagođavani zahtjevima i raspoloživim sredstvima.

Izvor: srpskainfo.com