Za lokalne zajednice 39 miliona KM iz budžeta

15.11.2023. - Aktuelno

Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je donijela odluku o raspodjeli sredstava iz budžeta za ovu godinu, u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti u iznosu od 39 miliona KM.

vlada

Ova sredstva pomoći će budžetima opština i gradova u FBiH, a biće iskorištena i za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti sprovedene u jedinicama lokalne samouprave, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Deset miliona KM biće raspoređena opštinama i gradovima po principu solidarnosti, čime će 80 lokalnih zajednica dobiti po 125.000 KM finansijske pomoći, dok je 29 miliona KM namijenjeno za finansiranje i sufinansiranje 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti sprovedene.

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu finansija FBiH da dostave izvještaj o utrošku sredstava najkasnije do 31. decembra naredne godine.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i komunikacija FBiH, Vlada je donijela odluku kojom je utvrdila javni interes za izgradnju dionice na auto-putu Nemila – Donja Gračanica na koridoru 5C.

Na današnjoj sjednici donesena je i odluka o izradi strategije demografskog razvoja i oporavka FBiH, kojom će se definisati strateški ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene na suzbijanje negativnih demografskih trendova u tom entitetu, sa fokusom na iseljavanje stanovništva.

Finansijska sredstva za izradu ove strategije biće obezbijeđena iz donatorskih sredstava, dok će njen nacrt biti dostavljen do 31. marta naredne godine Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Bl portal