Pravilnik o podsticaju za razvoj poljoprivrede

28.12.2023. - Aktuelno

Izrada Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede za 2024. godinu u završnoj je fazi. Cilj je podići domaću proizvodnju sa odgovarajućim subvencijama – jednoglasni su predstavnici udruženja i ministarstva.

poljoprivreda

Ako pitate povrtare, 2023. godina bila je teška. Vremenske neprilike, praćene gradom, umanjile su prinose, pa je u godini na izmaku prinos bio 26 hiljada tona povrća, što je manje od višegodišnjeg prosjeka. Podrška resornog ministarstva ublažila je posljedice. Prijedlog ovog udruženja je da subvencija bude 20 pfeniga, kako bi mogli biti konkurentni povrću iz uvoza.

“I nama je dalo neku zaštitu za našu proizvodnju koja će sigurno amortizovati i samu proizvodnju, odnosno veći broj kultura, veće površine i naravno da budu niže cijene odnosno prihvatljivije za naše stanovništvo”, poručio je Darko Ilić, iz Udruženja povrtara Republike Srpske.

Ništa bolja godina nije bila ni za Udruženje svinjara. Afrička kuga napravila je ogromnu štetu, naročito u Semberiji, manjim dijelom u Lijevče polju, a koju je Vlada Republike Srpske u potpunosti preuzela. To je jedan od razloga, pojašnjavaju u ovom udruženju, zašto je pred praznike, nedostatak male prasadi za gotovo 200 hiljada,a time i otkupna cijena po kilogramu 11 i 12 maraka. Iznos od 47 KM podsticajnih sredstava po tovnoj svinji za ovu godinu je zadovoljavajući.

“Danas smo razgovarali o tome na koji način da se to popravi, da se ispravi, da se poveća poroizvodnja i danas smo iz tih razloga tu i vidjeli smo da je ministarstvo iznašlo dio sredstava koji će ići u pravcu razovaj svinjarstva”, Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske.

Da su ovakvi radni sastanci u prethodnoj godini, urodili plodom u ovoj, potvda su i podaci – ostvareno povećanje proizvodnje u mljekarstvu, kod tova junadi, nije bilo smanjenja u voćarstvu, a udruženje ovčara i kozara povećalo je obim grla za 80 odsto.

“Mi želimo da sve i jedan poljoprivredni proizvođač u Republici Srpskoj osjeti ovaj budžet i bude mu nešto, na nekakav način obezbijeđeno da bi mogao da funkcioniše i ono što je bit i ono što ćemo morati uraditi u sljedećoj godini, na nekakav način ograničiti kapitalne investicije u broju, samo mehanizacije u broju traktora”, istakao je Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o prestanku važenja vanredne situacije za područja Bijeljine, Lopara i Ugljevika proglašene zbog pojave i širenja afričke kuge svinja. Istovremeno, Fond solidarnosti odobrio je dva miliona maraka za prevazilaženje posljedica ove bolesti.

Izvor: Agencije