Plata od 900 KM isključivo za nekvalifikovane radnike

01.02.2024. - Aktuelno

U Republici Srpskoj od danas počinje isplata januarske plate sa novim minimalcem koji je povećan na 900 KM, a oko čega se u proteklom periodu vodila polemika na relaciji sindikat – poslodavci – Vlada RS.

Responsive image

Savez sindikata RS pozvao je danas radnike da obrate pažnju na svoju januarsku platu i platne liste. Upozorili su da najnižu platu u Srpskoj od 900 KM, koja je zaštitna kategorija, treba da primaju samo nekvalifikovani (NK) radnici.

“Na iznos najniže plate, radnicima mora biti uplaćen topli obrok, ukoliko ga poslodavac ne priprema, i ostale naknade i obračunat minuli rad. Pozivamo još jednom sve radnike u Republici Srpskoj da obrate pažnju na isplatu januarske plate, da obrate pažnju na svoju platnu listu i da se, ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu, obrate Savezu sidnikata”, istakli su.

Podsjetili su da da Zakon o radu jasno definiše da radnik ostvaruje pravo na bruto platu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

“Sav novac je vlasništvo radnika i njega dalje, iz pomenutih fondova, koriste radnici Republike Srpske. Fond PIO RS, kao što je poznato isplaćuje penzije i njih niko ne daje penzionerima, već su te penzije tokom radnog vijeka zarađene, kao što je i svaka plata koju poslodavac isplati svom radniku, zarađena. Od doprinosa koji se uplaćuju za zdravstvenu zaštitu radnici koriste zdravstvene usluge, primaju naknadu plate za vrijeme bolovanja, a ženama koje čuvaju trudnoću i radnicima oboljelim od malignih oboljenja, koji su na bolovanju više od mjesec dana, neto platu u punom iznosu obezbjeđuje FZO RS. Od novca koji ide u Fond za dječiju zaštitu, između ostalog, u potpunosti se finansira porodiljsko odsustvo. Od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti isplaćuju se novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, na koje radnici imaju pravo ukoliko ostanu bez posla, ne svojom krivicom”, istakli su u Savezu sindikata RS.

Jedina grana u privredi, koja ima značajne olakšice i plaća najmanje doprinose je grana tekstila, kože i obuće. Poslodavac će u ovoj grani na iznos najniže plate od 1.054,48 KM u bruto iznosu, poreze i doprinose platiti 154,48 KM, odnosno 289,78 KM manje u odnosu na sve ostale poslodavce u Srpskoj.

Izvor: Mondo