Formirana radna grupa za analizu Sporazuma o saradnji između RiTE “Ugljevik” i kompanije “Komsar Enerdži”do petka

02.04.2024. - Aktuelno

Do petka će biti formirana radna grupa, koju će činiti predstavnici matičnog preduzeća „Elektroprivreda Republike Srpske”, predstavnika RiTE „Ugljevik” i kompanije „Komsar enerdži“, a primarni zadatak će biti analiza Sporazuma o saradnji iz 2013. godine između preduzeća RiTE „Ugljevik” i kompanije „Komsar“, te predlaganje rješenja za unapređenje samog sporazuma i odnosa definisanih njime.

Ovo je saopšteno na sastanku ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića sa predstavnicima uprava matičnog preduzeća „Elektroprivreda Republike Srpske”, RiTE „Ugljevik” i kompanije „Komsar Enerdži” (Comsar Energy) o aktuelnim pitanjima vezanim za poslovanje rudnika i termoelektrane, kao i pitanjima od zajedničkog interesa ovog privrednog društva i kompanije „Komsar“.

Predstavnici kompanije „Komsar“ su izrazili spremnost na dijalog sa preduzećem RiTE „Ugljevik”, a na osnovu sporazuma o saradnji iz 2013. godine, kojim je definisan odnos između RiTE „Ugljevik” i kompanije „Komsar“.

Na sastanku je potvrđena inicijativa koja je predložena na prethodnom sastanku RiTE „Ugljevik“ i kompanije „Komsar“ u Ugljeviku, da se do petka formira navedena radna grupa.

Učesnici sastanka su naglasili potrebu daljih ulaganja u rudnik i termoelektranu, u cilju održanja proizvodnje i nesmetanog rada postrojenja.

S tim u vezi, jedan od zaključaka sastanka je i da je, u cilju održanja što duže pogonske spremnosti postrojenja, potrebno da Elektroprivreda Republike Srpske, u saradnji sa RiTE „Ugljevik“ predloži model finansiranja revitalizacije rudnika i termoelektrane, u skladu sa posljednjom ekspertizom izrađenom za potrebe matičnog preduzeća Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske.

Ekspertiza je pokazala potrebu revitalizacije RiTE „Ugljevik“ kako bi se maksimalno produžio njen rad do krajnjeg datuma dekarbonizacije, a to je 2050.godina.

Konstatovano je da je ova ekspertiza jasna podloga i smjernica koju, bez odlaganja i maksimalnim zalaganjem, uprava Rudnika i termoelektrane „Ugljevik“ i uprava matičnog preduzeća trebaju realizovati.

Na taj način, primjenom zaključaka iz ove ekspertize, će se osigurati rad svih zavisnih preduzeća u sistemu Elektroprivrede, pa i Rudnika i termoelektrane „Ugljevik“.

 Izvor: Glas Srpske