Kakav je kvalitet goriva na pumpama u Srpskoj

22.03.2024. - Aktuelno

Zbog lošeg kvaliteta goriva na benzinskim pumpama naftaši u Republici Srpskoj su u protekle dvije godine platili kazne više od milion maraka.

U Inspektoratu RS, koji je samo tokom prošle godine uradio 2.203 laboratorijske analize, kazali su da se kontrola usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva u Srpskoj obavlja u zimskom i ljetnom periodu. Nakon izvršenih analiza lani su, kako ističu u Inspektoratu, u 19 slučaja utvrđena odstupanja u odnosu na parametre definisane odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

“U praksi se pokazalo da se odstupanja najčešće odnose na sniženu tačku paljenja, do čega dolazi usljed miješanja malih količina benzina sa dizelom pri istakanju goriva na benzinskim stanicama jer, usljed nepažnje, zaostali benzin u ispusnom cjevovodu autocisterne i u separatoru može da snizi tačku paljenja dizelgoriva”, istakli su u Inspektoratu.

Dodali su da su inspektori tokom 2022. uzeli 2.115 uzoraka za laboratorijsku analizu kvaliteta goriva te da su u 23 slučaja utvrđena odstupanja.

“U slučajevima gdje je dokazano odstupanje u kvalitetu goriva, izrečene su novčane kazne koje iznose 20.000 KM za pravno lice. Za odgovorno lice u pravnom licu kazna je 5.000 KM”, rekli su u Inspektoratu.

Kontinuiran rad tehničke inspekcije rezultirao je, naglasili su u Inspektoratu, time da je broj neurednih uzoraka i utvrđena odstupanja od propisanih graničnih vrijednosti simboličan i da je gorivo na pumpama u Srpskoj u skladu sa važećim propisima.

“Sa ciljem daljeg eliminisanja odstupanja najveću ulogu imaju sami dobavljači, u smislu edukacije radnika koji vrše prevoz tečnih naftnih goriva, čime će se i zaštititi od potencijalnih kazni”, kazali su u Inspektoratu.

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS Đorđe Savić tvrdi da vozači mogu biti sigurni u kvalitet goriva koje sipaju na benzinskim pumpama širom Srpske.

“Uočena odstupanja ne mogu da nanesu štetu nijednom motoru. Problem je u tome što vlasnici benzinskih pumpi uglavnom imaju po jednu cisternu, koja najčešće prevozi do 33.000 litara, primjera radi, dizela. Ukoliko se na tu količinu dizela desi da je ostalo deset do 15 litara benzina na stijenkama cisterne, koja je prethodno prevozila taj naftni derivat, doći će do narušavanja tačke paljenja”, kazao je Savić.

Prema njegovim riječima, nijedan vlasnik pumpe neće platiti nekome da mu prevozi dizel jer je, dan prije, u svojoj cisterni vozio benzin.

Direktor “Krajinapetrola” Banjaluka Milovan Bajić istakao je za “Glas” da su odstupanja, kada je riječ o kvalitetu goriva, sporadična.

“Na našim benzinskim pumpama u ponudi imamo gorivo od dvije okolne rafinerije, odnosno “Ina” i “Optima” i isporučujemo gorivo isključivo propisanog kvaliteta”, kazao je Bajić.

 Aplikacija

Iz Ministarstva trgovine i turizma RS ističu da je aplikacija za praćenje kretanja cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj trenutno nedostupna, zbog tehničkih problema, čije je otklanjanje u toku.

“Prethodno su serveri Vlade RS funkcionisali na “net” serverima, na principu čega je razvijen i sistem za praćenje cijena goriva. Nakon što je Vladi RS i drugim institucijama ukinuta mogućnost korištenja ovih domena, zvanične adrese i povezani sistemi i serveri Vlade RS prebačeni su na novi domen “rs” “, istakli su u ministarstvu.

Izvor: Glas Srpske / Autor: Danijela Bajić