Njemačka legalizuje marihuanu

23.02.2024. - Aktuelno

Njemački parlament je podržao novi zakon koji dozvoljava rekreativnu upotrebu kanabisa.

marihuana

Ako poslanici glasaju za, osobama starijim od 18 godina u Njemačkoj biće dozvoljeno da posjeduju određene količine kanabisa, ali stroga pravila će otežati kupovinu droge.

Pušenje kanabisa na mnogim javnim mjestima postalo bi legalno od 1. aprila.

Posjedovanje do 25 grama biće dozvoljeno na javnim mjestima, a na privatnim posjedima gornja granica bi bila 50 grama.

Policija u nekim dijelovima Njemačke, kao što je Berlin, često zatvara oči pred pušenjem marihuane u javnosti, iako je posjedovanje droge u rekreativne svrhe ilegalno.

Upotreba droge među mladima godinama raste uprkos postojećem zakonu, kaže ministar zdravlja Karl Lauterbah, koji je inicirao reforme.

On želi da uništi crno tržište, zaštiti pušače od kontaminiranog kanabisa i smanji prihode organizovanih kriminalnih grupa.

Žestoka debata o dekriminalizaciji kanabisa godinama bjesni u Njemačkoj, sa zabrinutošću ljekarskih grupa za mlade i konzervativcima koji kažu da će liberalizacija podstaći veću upotrebu droga.

Kao što je često slučaj u Njemačkoj, predloženi zakon o kojem se glasa je komplikovan.

Pušenje kanabisa u nekim oblastima, koja su blizu škola i sportskih terena, i dalje će biti ilegalno. Ključno, tržište će biti strogo regulisano tako da kupovina droge neće biti laka.

Originalni planovi da se dozvoli licenciranim prodavnicama i apotekama da prodaju kanabis su odbačeni zbog zabrinutosti ЕU da bi to moglo dovesti do porasta izvoza droge.

Umjesto toga, nekomercijalni članski klubovi, nazvani “društveni klubovi kanabisa”, će uzgajati i distribuirati ograničenu količinu droge.

Svaki klub će imati gornju granicu od 500 članova, konzumacija kanabisa na licu mjesta neće biti dozvoljena, i članstvo će biti dostupno samo stanovnicima Njemačke.

Uzgajanje sopstvenog kanabisa će takođe biti dozvoljeno, sa do tri biljke marihuane dozvoljene po domaćinstvu.

To znači da bi Njemačka mogla biti u paradoksalnoj situaciji da dozvoli posjedovanje prilično velikih količina droge – 25 grama je ekvivalent desetinama jakih tzv. džointa – dok istovremeno otežava kupovinu.

U narednim godinama, vlada želi da procijeni uticaj novog zakona, i eventualno uvede licenciranu prodaju kanabisa.

Izvor: ATV