Usvojen Prijedlog Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Srpskoj

09.11.2023. - Aktuelno

Vlada RS usvojila je na današnjoj sjednici u Banjaluci Prijedlog Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme koji se donosi s ciljem unapređenja i razvoja te oblasti u Srpskoj koja je od strateškog interesa.

oružje

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću je saopšteno da navedena oblast proizvodnje do sada nije bila normativno uređena u Srpskoj, te da se ovim zakonom po prvi put uspostavlja sveobuhvatni i kvalitetni pravni okvir na tom planu, te se proizvodnja naoružanja i vojne opreme uređuje kao djelatnost od strateškog interesa.

“Imajući u vidu da se radi o specifičnoj vrsti proizvodnje, Zakonom se propisuju uslovi za pribavljanja saglasnosti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, prava i obaveze proizvođača, mjere bezbjednosti i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, nadzor nad privrednim društvima koja posluju u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast”, navodi se u saopštenju, prenosi Srna.

Vlada je usvojila i Informaciju o potrebi organizacije foruma između privrednika Srpske i Turske, te je zadužila Ministarstvo privrede i preduzetništva i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da u saradnji sa Privrednom komorom Srpske i partnerom iz Istanbula, preduzmu aktivnosti s ciljem organizovanja tog privrednog foruma.

Ministri su usvojili Informaciju o projektu “EU podrška zakonodavstvu o državnoj pomoći u BiH IPA 2021”, čija je ukupna vrijednost dva miliona evra, a finansiraće se iz pretpristupnih fondova EU.

Izvor: Agencije