Povlačenje poznatog lijeka zbog sumnje u neispravnost

22.02.2024. - Aktuelno

Pacijenti treba da se obrate svom ljekaru ili farmaceutu ako imaju bilo kakva pitanja u vezi sa trenutnom terapijom.

lijek

Kompanija Bayer d.o.o., nosilac odobrenja za stavljanje u prodaju lijeka Iberogast oralne kapi, tečnosti (9 biljnih preparata), na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) sprovodi postupak privremene obustave primjene i distribucije serija DR08202, DR08606 i DR08250 predmetnog lijeka.

Predmetni postupak se sprovodi na osnovu prijave sumnje na nedostatak u kvalitetu lijeka, koji se odnosi na rezultat van granice specifikacije tokom ispitivanja stabilnosti. Obustava će važiti do okončanja provjere, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Nisu primljene nikakve sumnje na neželjene efekte u vezi sa serijama lijeka u pitanju.

Koristi se za liječenje probavnih smetnji poput funkcionalne dispepsije i sindroma nadraženog crijeva, uključujući probavne grčeve i žgaravicu te gastritis, prenose mediji.

Na tržištu Republike Hrvatske postoje i druge serije ovog lijeka na koje suspenzija ne utiče, kao i drugi lijekovi iz iste terapijske grupe. Pacijenti treba da se obrate svom ljekaru ili farmaceutu ako imaju bilo kakva pitanja u vezi sa trenutnom terapijom.

“Podsjećamo da su zdravstveni radnici dužni da prijave HALMED-u svako neželjeno dejstvo lijeka, kao i nedostatke u kvalitetu lijeka. Pacijenti kod kojih je došlo do neželjenog dejstva lijeka mogu neželjeno dejstvo prijaviti i direktno HALMED-u, uz preporuku da se za svako neželjeno dejstvo koje primjete, jave ljekaru ili farmaceutu za savjet kako da nastave terapiju”, navodi se.