Banke u Srpskoj stabilne, očekuje se pad kamatnih stopa

14.12.2023. - Aktuelno

Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput rekao je u ATV jutru da je došlo da pada euribiroa što će posljedično dovesti i do pada kamatnih stopa za kredite.

Responsive image

“Еvropska Centralna banka kreira referentnu kamatnu stopu u Еvropi i samim tim kreira kretanje šestomjesečnog ili dvanaestomjesečnog euribiroa“, rekao je Šuput.

Kako je dodao, 2024. godina biće godina stabilizacije.

“Očekujemo da euribiro sa rekordnih četiri procentna poena koji je bio ove godine se spusti ispod tri odsto pa i do 2,5 odsto krajem naredne godine“, rekao je on.

Šuput je dodao da će banke nakon što padne euribiro, biti dužne da koriguju kamatne stope, odnosno da anuiteti budu niži.

Šuput je dodao da se gradi i kupuje mnogo nekretnina ali ističe da stambeni krediti ne rastu.

Za deset mjeseci ove godine, kaže Šuput, štednja građana Republike Srpske porasla je više od 300 miliona KM.

Kada je riječ o cijenama nekretnina, Šuput smatra da one neće padati ali hoće, kako je dodao, stati, odnosno stagnirati.

Uloga Agencije za bankarstvo je očuvanje finansijskog sektora i Šut kaže da su u tome i uspjeli.

“Situacija u bankarskom sektoru je odlična. Bankarski sektor ove godine se oporavio od uvezene krize prošle godine, bilansna aktiva je porasla, depoziti su porasli. Bankaraski sektor je profitabilan“, rekao je Šuput.

Šuput kaže da posebno raduje činjenica da skoro sve banke, domaće naročito ali i strane, svu svoju dobit ostavljaju u Republici Srpskoj – ne isplaćuju dobit svom krajnjem vlasniku što je jako dobro.

Šupu kaže da su u razgovoru sa bankama insistirali da se poveća kreditiranje privrede, realnog sektora i da se vodi računa o kreditiranju stanovništva.

“Bojali smo se te uvezene krize, inflacije, da plate ne mogu da prate standard života građana“, rekao je Šuput.

Šuput je naglasio da su banke u ovoj godini više kreditirale privredu a smanjili su kreditiranje države i javnih institucija.

“Banke su dobar motor ekonomije. Sve banke u Srpskoj su stabilne“, kaže Šuput.

Izvor: Bl portal