Nije održano 1.000 ročišta, nerealizovano 4.900 naredbi

19.03.2024. - Aktuelno

Štrajk administracije u pravosuđu Republike Srpske ostavlja nesagledive štetne posljedice, a razmjere se najbolje mogu vidjeti na primjeru Osnovnog suda Banjaluka, najvećeg suda u Srpskoj koji ima oko 250 zaposlenih.

Generalni štrajk je počeo 28. februara ove godine, i sa presjekom stanja na dan 13. mart, dakle za samo dvije sedmice odnosno deset radnih dana, nije održano preko hiljadu ročišta, dok je ostalo nerealizovano preko 4.900 dnevnih naredbi!

“Generalni štrajk administrativnog osoblja suda onemogućava redovno poslovanje, a građani i stranke trpe štetu. Provedeni su samo hitni predmeti na svim referatima prema rješenju o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka”, istakli su iz Osnovnog suda Banjaluka.

Podvučeno je da je sa presjekom stanja na dan 13. mart, broj neodržanih pretresa, pripremnih ročišta, glavnih usmenih rasprava i prodaja koji su bili zakazani – 1010, a da su održana samo četiri ročišta koji su hitni i pritvorski predmeti i dva ročišta po mjeri obezbjeđenja.

Dodaje se da je nerealizovano 4.910 dnevnih naredbi. Na krivičnom referatu nije održano 166 ročišta i 610 naredbi izdatih od sudije.

“Faktički je onemogućen rad i postupanje na krivičnom odjeljenju s obzirom na prirodu sudijskog posla gdje je svaka aktivnost sudije povezana s postupanjem administratvnog osoblja. Konačne posljedice će se moći prikazati tek po okončanju štrajka. Posebno ukazujemo na ogromne troškove u koji su uključeni pristupanje stranaka, svjedoka, vještaka itd. Imajući u vidu složenost postupanja na krivičnom odjeljenju (veliki broj svjedoka i vještaka), a posebno zbog velikog broja predmeta u kojima se postupa u vijećima od troje sudije, već sadašnje trajanje štrajka je usporilo ukupno postupanje u krivičnim predmetima, po slobodnoj procjeni, za otprilike tri mjeseca, s obzirom na to da se posljedice trenutnog nepostupanja multipliciraju i imaju dalekosežne posljedice, kako na rad u pojedinom predmetu, tako i na rad suda generalno”, istakli su u Osnovnom sudu Banjaluka.

Sudije parničnog odjeljenja od početka štrajka nemaju uslove da preduzimaju niti jednu procesnu radnju. Ne mogu da pošalju tužbu na odgovor, ne postoje uslovi za održavanje ročišta, ne postoji ulaz niti izlaz pošte, sudije ne mogu da utvrde da li je stranka izjavila odgovor na tužbu, da li je izjavljena žalba, revizija, da li je uplaćen predujam za vještačenje, da li je neki vještak izradio i dostavio nalaz i mišljenje, da li je u nekom predmetu povučena tužba…

“Ne postoji mogućnost nikakve komunikacije sa strankama i ostalim učesnicima u postupku zbog čega su sudije ovog odjeljenja u potpunoj blokadi rada. Ročišta propadaju, opozivaju se i sudije ne mogu odrediti termin održavanja novog ročišta jer je štrajk u toku do daljnjeg”, istakli su iz Osnovnog suda Banjaluka.

Na parničnom odjeljenju je do sada propalo ukupno 464 zakazanih ročišta. Nadalje, na prekršajnom referatu nije održano 190 usmenih pretresa, a nerealizovano je 1485 naredbi.

“Specifičnost prekršajnih predmeta se ogleda upravo u hitnom preduzimanju radnji. Predlažemo da se na prekršajnom referatu uvede neka vrsta dežurstva radnika – daktilograf, radnik na otpremi pošte, upisničar i referent za izvršenje prekršajne sankcije, jer je to jedini način da spriječimo nastupanje većih posljedica od onih koje su već nastupile”, saopšteno je iz Osnovnog suda Banjaluka.

Na izvršnom odjeljenju nisu sprovedene zakazane izvršne radnje koje sprovode sudski izvršitelji, niti su održana ročišta za prodaju pokretnih i nepokretnih stvari, kao ni ostala ročišta itd.

“Sve navedeno već do sada se direktno odražava na mogućnost sudija da ostvare propisanu godišnju normu, a samim tim ne može se očekivati niti realizacija plana rješavanja (starih predmeta) za 2024. godinu , a sve pobrojano će, u konačnici, uticati na godišnju ocjenu sudija, a slijedom toga i na rezultat rada cijelog suda za 2024. godinu”, podvučeno je iz Osnovnog suda Banjaluka.

Izvor: Mondo / Autor: Brankica Spasenić / Foto: Printscreen/Youtube/Mondo BiH