Tate na porodiljskom odstupaju od tradicionalnog koncepta

21.04.2024. - Aktuelno

Posao u kancelarijama, u pogonima ili na drugim radnim mjestima, ukupno 39 očeva iz Republike Srpske prošle godine je zamijenilo hranjenjem i presvlačenjem beba, jer su koristili porodiljsko odsustvo, potvrđeno je za “Nezavisne novine” iz Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske.

Ističu da je, prema podacima kojima raspolažu, broj očeva koji koriste pravo na porodiljsko odsustvo u prva tri mjeseca ove godine sedam.

“Očevi najviše koriste porodiljsko odsustvo u Banjaluci a zatim u gradovima Bijeljina i Gradiška”, kazali su iz Fonda.

Dodali su da je u posljednjih pet godina u Republici Srpskoj broj očeva koji su koristili pravo na porodiljsko odsustvo 210.

Kako su naveli, u Zakonu o radu Republike Srpske propisano je da se roditelji mogu sporazumjeti o načinu korištenja porodiljskog odsustva koje mora započeti majka.

“Nakon isteka 60 dana od dana rođenja djeteta, umjesto majke porodiljsko odsustvo može nastavi da koristi zaposleni otac djeteta”, rekli su iz Fonda.

Inače, prema Zakonu o radu Republike Srpske, za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od godinu dana neprekidno, dok za blizance, kao i za svako treće i naredno dijete ima pravo odsustva u trajanju od 18 mjeseci.

Biljana Milošević, sociolog, ističe da su to dobri znaci, te da na neki način odstupaju od tradicionalnog koncepta.

“Veoma dobro, iako neznatno povećavaju se brojevi, te da su se roditelji muškog pola, odnosno očevi, probudili u smislu da mogu da koriste porodiljsko bolovanje”, kazala je Miloševićeva.

Odluku očeva da iskoriste porodiljsko odsustvo ocijenila je kao normalnu i sasvim prirodnu, ali i poželjnu, jer kao savremeno društvo težimo ka ravnopravnosti polova i ravnopravnoj podjeli obaveza.

Dodala je da će se na ovaj način, tate naći u pomoći majkama, jer je to za svaku ženu izuzetno stresan period i svaka ga žena prolazi na svoj način.

“Ovo je za svaku pohvalu, a bilo bi dobro da se na neki način ovakav vid promoviše, kada već imamo zakonsku ponudu i mogućnost, zašto ne iskoristiti određen period i provesti ga sa svojim djetetom”, kazala je Miloševićeva.

Da su majke te koje su u prvim mjesecima djetetovog života najpotrebnije, smatra Aleksandar Milić, psiholog, koji ističe da nije nikako za tu opciju da očevi koriste porodiljsko odsustvo.

Prema njegovim riječima, podizanje djece je kao primarna obaveza majke, ali tu je potrebna podjednaka podjela poslova.

“Smatram da je jedan od najljepših primjera izjednačavanja radnih, bračnih i porodičnih obaveza to da je i otac podjednako ili približno podjednako kao majka uključen u podizanje i vaspitanje djece”, ističe Milić dodajući da je za zdravo odrastanje djeteta potrebna funkcionalna porodica koju čine otac i majka.

Izvor: Nezavisne