Zabrana pružanja usluga “stan na dan” za više od 40 lica

02.01.2024. - Aktuelno

Republička tržišna inspekcija sprovela je u 2023. godini 250 kontrola pružanja usluga smještaja po principu “stan na dan”, od čega je u 43 slučaja utvrđeno da lica nisu uredno registrovala djelatnost, zbog čega im je izrečena zabrana daljeg rada, kao i novčana kazna, rečeno je Srni u Inspektoratu Republike Srpske.

stan

“Kada je riječ o pružanju usluga smještaja po principu “stan na dan”, prostora za dalji napredak u ovoj oblasti ima mnogo, ali ne možemo zanemariti činjenicu da su u proteklim godinama ostvareni značajni pomaci u suzbijanju neregistrovane djelatnosti”, ističu u Inspektoratu.

Prema objavljenim podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), u Republici Srpskoj je registrovano oko 2.400 objekata koji pružaju ovu vrstu usluge, što je značajan rezultat kada se uzme u obzir da je razvoj turizma u 2020, 2021. i do polovine 2022. godine zbog pandemije virusa korona bio dosta usporen.

U Inspektoratu navode i da je uočeno da se nakon pojačanih inspekcijskih kontrola na terenu povećava i broj zahtjeva za registraciju lica koja žele pružati ovu uslugu, što u suštini i jeste cilj inspekcije, odnosno da se subjekti legalizuju i djelatnost obavljaju u skladu sa zakonom.

“S obzirom da su uspostavljene zakonske pretpostavke za pružanje ovakvih vrsta usluga, prioritetni cilj inspekcije nije kažnjavanje, već registracija i legalizacija subjekata, odnosno uvođenje njihovog poslovanja u zakonske okvire”, pojašnjavaju u Inspektoratu.

Inspaktorat poziva fizička lica koja pružaju ovu vrstu usluga ili planiraju da počnu sa obavljanjem ove djelatnosti da ne čekaju dolazak inspektora, već da samostalno pokrenu proceduru legalizacije.

“Inspekcija će preduzimati sve raspoložive mjere kako bi suzbili neregistrovano obavljanje djelatnosti, koje predstavlja nelojalnu konkurenciju subjektima koji legalno rade i izmiruju obaveze prema radnicima i državi”, naglašavaju u Inspektoratu.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je krajem 2023. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, a jedna od izmjena odnosi se i na preciznije definisanje pružaoca usluga iznajmljivanja smještaja popularno nazvanog “stan na dan”, njegova prava i obaveze, kao i uvođenje centralnog informacionog sistema.

Inspekcijski organi, ističu u Inspektoratu, podržavaju sve zakonske izmjene čiji cilj je unapređenje stanja u oblasti koju definišu, a posebno radi suzbijanja sive ekonomije.

“Kvalitetna zakonska rješenja olakšaće rad kako poslovnim subjektima koji odgovorno rade svoj posao, tako i inspekcijskim organima čiji zadatak je kontrola poštovanja propisa”, navode u Inspektoratu Srpske.

Izvor: Agencije