Raspisan Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje kupovine seoske kuće sa okućnicom

10.05.2023. - Aktuelno

Na prijedlog gradonačelnika Ljubiše Petrovića, Grad Bijeljina je 2023. godini prvi put pokrenuo Program dodjele bespovratnih sredstava za sufinansiranje kupovine seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Grada Bijeljina, što bi dugoročno trebalo da dovede do smanjenja prosječne starosti stanovništva u selima, povećanja stope nataliteta i poboljšanja demografske strukture u selima, kao i rasta privrednih aktivnosti na selu.
U obrazloženju Odluke o pokretanju Programa navedeno je da je osnovni razlog za ovaj potez višedecenijski trend napuštanja seoskih domaćinstava, odlaska mladih u gradove, smanjivanja ekonomske moći seoskih mjesnih zajednica, što sveobuhvatno utiče na nepovoljnu ekonomsku, socijalnu i demografsku sliku Bijeljine i Republike Srpske. Iz tog razloga, Grad Bijeljina je smatrao da je potrebno preduzeti aktivnosti kako bi se smanjila migratorna kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima, motivisalo seosko stanovništva da ostane na selu, ali i da, rješavanjem svog stambenog pitanja, podstakne mlade da se vrate na selo.

Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje kupovine seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Grada Bijeljina za 2023. godinu raspisan je 10. maja 2023. godine, a rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namjenu, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

Programom, odnosno, Javnim pozivom predviđeno je da se za dobijanje sredstava mogu prijaviti supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici starosti do 45 godina koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom pozivu. U cilju sufinansiranja kupovine seoske kuće Grad Bijeljina dodijeljuje iznos u vrijednosti od 50 odsto od ukupne vrijednosti nepokretnosti, a maksimalno do 20.000 konvertibilnih maraka po korisniku.

Tekst javnog poziva i obrazac za prijavu su na linku: https://www.gradbijeljina.org/sr/1997.program-sufinansiranja-kupovine-seoskih-domacinstava.html

Bijeljina.com