Dostupnija zdravstvena zaštita, posebno na primarnom nivou

24.03.2024. - Aktuelno

Izmijenjenim cjenovnikom zdravstvenih usluga, zahvaljujući novim uslugama koje sada mogu da se rade u domovima zdravlja, kao i drugim pogodnostima za pacijente biće unaprijeđena dostupnost zdravstvene zaštite – posebno na primarnom nivou, rečeno je Srni u Fondu zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srske.

U Fondu su naglasili da je izmjenom odluke o usvajanju cjenovnika zdravstvenih usluga omogućeno da osiguranici sa hroničnim oboljenjima koji primaju kontinuirane terapije svoj lijek, propisan elektronskim receptom, podižu u apoteci i više nemaju obavezu da odlaze kod porodičnog doktora samo kako bi platili participaciju za propisivanje recepta, kao što je to bio slučaj ranije.

Iz Fonda su napomenuli da je ovo značajna pogodnost za pacijente jer će jednostavnije ostvarivati svoje pravo na lijekove, a više ni ne plaćaju participaciju samo za uslugu propisivanja recepta.

“Izuzetak je, svakako, kada ljekar procijeni da je potrebno obaviti pregled prije propisivanja terapije. Tada će osiguranik prvo posjetiti porodičnog ljekara i platiće participaciju za pregled, u okviru kojeg se podrazumijeva i određivanje terapije, što je ranije bila posebna usluga. Pacijenti koji su po nekom osnovu oslobođeni plaćanja ove obaveze – oni i dalje ne plaćaju participaciju”, pojasnili su u Fondu.

Izmjenom cjenovnika uvedene su i dodatne usluge porodične medicine, koje ranije nisu pružane pacijentima na primarnom nivou na teret Fonda.

“Riječ je o uslugama ultrazvučnog pregleda u porodičnoj medicini, spirometriji i dermoskopiji. Ove usluge će na primarnom nivou raditi oni ljekari koji su edukovani za ove usluge, te se pacijenti ne moraju upućivati na više nivoe zdravstvene zaštite radi ovih pregleda”, istakli su u Fondu.

Osim toga, s ciljem postizanja još bolje dostupnosti usluga iz oblasti laboratorijske dijagnostike, uvedena je još jedna nova usluga – uzorkovanje krvi za slanje na viši referalni nivo.

“Ovo je uvedeno radi lakše primjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je predviđeno da s ciljem efikasnije laboratorijske dijagnostike i uštede pacijentovog vremena u ustanovu višeg nivoa zdravstvene zaštite može se umjesto pacijenta uputiti njegov laboratorijski uzorak”, naglasili su u Fondu.

Iz Fonda su podsjetili da su početkom godine donijeli potpuno novi cjenovnik zdravstvenih usluga s ciljem unapređenja ranijeg cjenovnika i preciznijeg definisanja usluga koje finansira obavezno zdravstveno osiguranje, a da pri tome pacijenti nisu uskraćeni ni za jednu uslugu.

Nakon toga, analizirani su svi prijedlozi i sugestije koje su dostavljale zdravstvene ustanove, na osnovu čega su izvršene izmjene cjenovnika.

“Sadašnji cjenovnik rezultat je zajedničkog rada Fonda i zdravstvenih radnika. Ovu praksu su pozdravili i predstavnici Udruženja doktora porodične medicine i Aktiva direktora domova zdravlja, izražavajući zadovoljstvo što imaju mogućnost da učestvuju u donošenju akata Fonda, ne samo kada je u pitanju cjenovnik, već i druge odluke i pravilnici”, naveli su u Fondu.

U Fondu su istakli da su uvažili i sugestije zdravstvenih radnika da im se omogući više vremena da se upoznaju o određenim novinama koje se uvode, prije nego što počne njihova primjena.

“Iz tog razloga, izmijenjeni cjenovnik je bio dostupan na sajtu Fonda znatno prije njegove objave u `Službenom glasniku` i o tome smo obavijestili sve zdravstvene ustanove, kako bi zdravstveni radnici imali dovoljno vremena da se informišu o uvedenim novinama”, naglasili su u Fondu.

Izvor: Agencije