Fond PIO: muke zbog novog Pravilnika

12.05.2022.

Broj podnesenih zahtjeva za ocjenu radne sposobnosti u vezi sa rješavanjem zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju naglo se povećao martu i aprilu ove godine, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
U prilog tome pokazuju činjenice da je u Fond PIO u prva dva mjeseca ove godine stiglo 46 ili 7,25 odsto zahtjeva više, a u martu i aprilu 1.174 ili 39,44 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

– Situacija u maju je još drastičnija. Tako je u prvih 10 dana ovog mjeseca zaprimljeno 170 ili 62,94 odsto više nego u istom periodu prošle godine. U periodu od 01. januara -10. maja zaprimljeno je ukupno 1.976 zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, što je za 616 zahtjeva ili 31,17 odsto više nego u istom razdoblju 2021. godine – ističu Iz Fonda PIO.

Iz Fonda PIO poručuju da to predstavlja svojevrstan presedan, ali i teškoću u radu Fonda kao nadležnog organu za rješavanje zahtjeva za invalidsku penziju, koji se dovode u vezu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koji je stupio na snagu početkom marta 2022. godine.

– Novim Pravilnikom znatno oštrije nego do sada, posebno odredbama člana 13. je propisano da je “prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad dužna da predloži ovlašćenom doktoru porodične medicine da osiguranika prije isteka šest mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti za rad, osim u slučaju da je uzrok privremene nesposobnosti za rad medicinsko stanje povezano sa trudnoćom, uputi da sa potrebnom medicinskom dokumentacijom podnese zahtjev nadležnoj ustanovi za penzijs-ko i invalidsko osiguranje radi ocjene radne sposobnosti – navode iz Fonda PIO.

Iz Fonda PIO objašnjavaju da to praktično znači i podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, nakon čega slijedi ocjena radne sposobnosti od strane organa vještašenja Fonda PIO.

Tako se norma iz navedenog Pravilnika, kao pravnog propisa, dobrim dijelom pretvorila u formalnost, po kojoj se za svako bolovanje prije isteka šest mjeseci zahtijeva i ocjena radne sposobnosti, navodi se u saopštenju.

– To nije odraz realnog stanja u kome se zahtjev za ocjenu radne sposobnosti podnosi samo u stanju kada kod osiguranika postoje jasne indikacije o postojanju invalidnosti – gubitku radne sposobnosti, a ne da svaki osiguranik koji je na bolovanju prije isteka šest mjeseci bolovanja automatski biva upućen Fondu PIO za ocjenu radne posobnosti, što ne odgovara stvarnosti i činjeničnom stanju – naglašavaju iz Fonda PIO.

Da se to pretvorilo u formalizam, iz Fonda PIO ističu da će “potkrijepiti činjenicama da je prvostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko porodičnih ljekara nemali broj osiguranika uputila na ocjenu radne sposobnosti kojima je već ranije zakazan hirurški zahvat, snimanje magnetnom rezonancom, hemioterapija, rehabilitacija nakon hirurškog zahvata i slično”.

– Јasno je da se ovdje postavlja pitanje svrsishodnosti i opravdanosti ocjene radne sposobnosti prije izvršenog hirurškog zahvata, postoperativnog toka, rehabilitacije, snimanja koja u voema zanačajnoj mjeri utiču na donošenje nalaza, ocjene i mišljenja o radnoj sposobnosti. Pored toga što od Fonda iziskuje značajna plaćanja prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, ovakav formalizam značajno je ugrozilo potpunu ažurnost i ekspeditivnost u ocjeni radne sposobosti u roku 30 dana od dana prijema zahtjeva, što u narednom periodu sa raspoloživim brojem ljekara vještaka, jednostavno teško da će moći biti ostvareno – ističu iz Fonda PIO.

Fond PIO je preduzeo sve mjere da osiguranici ne bi ni krivi ni dužni bespotrebno trpili i učiniće sve da u zakonom ostavljenom roku izvrše ocjenu radne sposobnosti i tako se ne izloži i dodatnim nemalim troškovima refundacije bolovanja.

Prema zvaničnim podacima veliki broj osiguranika koristi bolovanje, te je tako u 2021. godini po tom osnovu sa posla odsustvovalo prosječno 22.718 osiguranika, navodi se u saopštenju. Početkom ove godine taj broj se popeo na 27.297 osiguranika prosječno na mjesečnom nivou.

Iz Fonda PIO pozivaju nadležne organe prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad i ljekare porodične medicine da strogo primjenjuju Uredbu o medicinskom vještačenju čija primjena ima primat u odnosu na bilo koji pravilnik.

– U tom slučaju sigurno neće doći do ovakve neželjene situacije kakva je trenutno – poručuju iz Fonda PIO.

(izvor: RTRS)