IDDEEA za stimulacije i dnevnice dala 280.000 KM

26.01.2024. - Aktuelno

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) prošle godine je svojim zaposlenim na ime stimulacija, dnevnica za službena putovanja i naknada za prekovremeni rad i odvojeni život isplatila 280.000 KM.

IDDEEA

Prema zvaničnim podacima, ovaj iznos isplaćen je za period od 1. januara do 30. novembra prošle godine. To znači da je mjesečno isplaćivano oko 25.000 KM, pa kada se u skladu s tim prosjekom dodaju i decembarske naknade, jasno je da je IDDEEA za cijelu prošlu godinu za stimulacije izdvojila više od 300.000 KM.

Najveću naknadu po osnovu stimulacije i rada u komisijama i radnim grupama dobio je šef Odsjeka za personalizaciju Milenko Malinić kome je po tom osnovu isplaćeno 12.210 KM. Malinić je dobio i 1.631 KM dnevnica za službena putovanja, tako da mu je mimo redovne plate ukupno isplaćeno dodatnih 13.841 KM.

Za njim slijedi pomoćnik direktora za jedinice interne revizije Smaragda Hasanagić kojoj je isplaćeno 5.005 KM kao dodatak na platu po osnovu stimulacije i rada u komisijama i radnim grupama. Njoj je za smještaj i odvojeni život isplaćeno 7.451 KM, kao i 136 maraka na ime dnevnica za službena putovanja, što ukupno iznosi 12.592 KM.

Potom ide šef Odsjeka za administraciju komunikacija Peđa Katalina kome je na ime dodatka na platu i dnevnica isplaćeno ukupno 12.088 KM.

Nešto manje od njega, ukupno 11.836 KM isplaćeno je šefici Odsjeka za komunikacije, administraciju i podršku Lidi Kapić Buljubašić.

Stručni savjetnik – tehnički administrator proizvodnje Milan Drljača dobio je ukupno 9.857 KM, a šef Odsjeka za podršku i održavanje sistema Nermin Mehadžić 8.810 KM.

Šef Odsjeka za podršku i održavanje sistema Mićo Savić dobio je ukupno 8.537 KM, a nešto manje dobio je šef Odsjeka za administraciju sistema i aplikacija Predrag Marjanović kome je za stimulaciju, dnevnice i prekovremene sate isplaćeno ukupno 8.481 KM.

Poslije njih slijedi stručni savjetnik – administrator mreže Almer Mulaomerović kome je isplaćeno ukupno 7.584 KM, dok je njegov radni kolega takođe stručni savjetnik – administrator mreže Darko Ljuboje dobio ukupno 5.740 KM.

Za smještaj direktora mjesečno 950 KM

Bivši direktor IDDEEA Arif Nanić za smještaj i odvojeni život naplatio je 7.256 KM, a sadašnjem direktoru Almiru Badnjeviću po istom osnovu isplaćeno je 3.209 KM.

To znači da je za 11 mjeseci prošle godine za smještaj i odvojeni život direktora IDDEEA izdvojeno 10.465 ili 950 KM mjesečno.

Stručni savjetnik – tehnički administrator proizvodnje Petra Vasiljević Bratić mimo redovne plate dobila je još 5.632 KM, a samo dvadesetak maraka manje dobio je stručni savjetnik – administrator baza podatka i aplikacija Edin Hajdarovac kome je isplaćeno 5.612 KM.

Stručni savjetnik – administrator baza podatka i aplikacija Milan Damjanović sa stimulacijom i dnevnicama zaradio je dodatnih 4.993 KM, a viši stručni saradnik za podršku i održavanje komunikacije Danijel Jozić 4.654 KM.

Viši stručni saradnik – administrator Aleksandar Kapikul sa dnevnicama je zaradio dodatnih 4.883 KM, a njegova radna kolegica na istim poslovima Andrijana Adžić 4.379 KM.

Viši stručni saradnik za podršku i održavanje aplikacija Osman Hadžić dobio je dodatnih 4.791 KM, viši stručni saradnik za podršku i održavanje komunikacije Boris Draško 4.404 KM, a viši stručni saradnik za ekonomske poslove i planiranje Asmir Handžić 4.550 KM.

Harisu Hrgiću, savjetniku direktora za bezbjednost informacionih sistema do 18. jula prošle godine za smještaj i odvojeni život isplaćeno je 4.308 KM, a nešto manje po istom osnovu i za isti period dobio je takođe savjetnik direktor za bezbjednost informacionih sistema Samir Ćatović kome je isplaćeno 4.083 KM.

Izvor: Capital.ba / Autor: D. Momić