Zagađena rijeka Sana, stanovništvo strahuje za zdravlje (Video)

15.02.2024. - Aktuelno

Zagađenje rijeke Sane koje se tvrdnjama Centra za životnu sredinu dešava već nekoliko sedmica u početku gornjeg toka na području Mrkonjić Grada i Ribnika zabrinulo je lokalno stanovništvo koje strahuje za svoje zdravlje.

rijeka sana

Posljedice zagađenja vidljive su desetinama kilometara nizvodno, a kako ističu u ovom Centru, uočljive su čak i u Ključu i Sanskom Mostu.

U saopštenju ističu da su utvrdili vidljivo zamućenje i da veliko zagađenje dolazi od pritoke Medljanke u koju kroz vodotok Grabovac, prema navodima Centra, vjerovatno stižu sve otpadne materije i teški metali koji se spiraju sa obližnjeg rudnika uglja Medna.

“Rijeka Sana, koja je inače prema Uredbi o klasifikaciji vodotokova okarakterisana kao voda I kategorije kvaliteta, sada trpi ogromne posljedice, jer u nju dospijevaju opadne vode i to sa obližnjeg rudnika koji se karakteriše kao relativno ‘mali’ rudnik. Možemo samo zamisliti kakve posljedice dolaze od velikih rudnika”, istakao je Vladimir Topić ispred Centra za životnu sredinu.

Kako navode, ovo nije prvi slučaj zagađenja, a prilikom ranijih uzorkovanja vode utvrđena su prekoračenja dozvoljenih granica, ali da je vodni inspektor vizuelnim pregledom vodotoka utvrdio da je sa vodom sve u redu.

Iz Centra navode da je intenzitet zagađenja sada mnogo veći, jer su posljedice vidljive desetinama kilometara nizvodno od ušća Medljanke u Sanu.

“Stanovništvo iz opština uz Sanu strahuje za svoje zdravlje, posebno oni koji žive na obalama ove rijeke ili su skoro svakodnevno vezani za nju. Navode da se ne osjećaju bezbjedno, jer nemaju odgovore na pitanje šta uzrokuje zagađenje. Ribari sa ove rijeke ističu da su im narušene aktivnosti i svi benefiti koje ova rijeka donosi, ne samo njima nego i svim drugima koji na neki način uživaju ovu rijeku i kojima ona donosi određene benefite”, stoji u saopštenju.

Prema riječima Topića, zabrinutost lokalnog stanovništva je s razlogom jer sedmicama ne znaju šta se dešava i ko je odgovoran.

Iz Centra za životnu sredinu ističu da su poslali dopis nadležnoj inspekciji za izlazak na teren i zatražili hitno uzorkovanje vode kako bi se utvrdio stepen zagađenja.

Izvor: Nezavisne