FZO RS bankama duguje 178 miliona KM

15.04.2024. - Aktuelno

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je na kraju prošle godine bankama dugovao oko 178 miliona maraka.

Dug Fonda je manji za oko 1,7 miliona KM u odnosu na kraj 2022. godine kada su dugovali 179,7 miliona KM.

Najveće kredite prethodnih godina Fond je uzeo od Unicredit banke i to jedan u iznosu od 133 miliona maraka na period od deset godina i jedan od 60 miliona KM kojem je period otplate pet godina.

Kredit od 133 miliona KM korišten je, između ostalog, za refinansiranje obaveza i uvođenje IZIS-a, dok je kredit od 60 miliona maraka korišten za izmirenje obaveza prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

Od iste banke su takođe uzeli i kredit od 35 miliona KM na period od deset godina, po kamatnoj stopi od 3,4 odsto.

Važno je napomenuti da se Fond u posljednje dvije godine zadužio za 50 miliona maraka.

Kada su u pitanju ta zaduženja riječ je o direktnim zaduženjima, a koristiće ih za finansiranje prava osiguranika Fonda.

Foto: Printscreen

Izvor: capital.ba / Autor: Bojana Ninković