Počeo treći val kampanje „Poštuj život, ne oružje“

04.02.2024. - Aktuelno

Dobrovoljna predaja oružja je tema sa kojom je započeo treći val kampanje „Poštuj život, ne oružje“, pokrenute kao odgovor na povećan broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem.

Responsive image

Prva dva vala su bila usmjerena na femicid odnosno prevenciju femicida te na odgovorno vlasništvo nad oružjem, dok se treći val bavi temom dobrovoljne predaje oružja. Veliki broj građana i mladih je u četvrtak, 01.02.2024. godine na Ilidži, imalo priliku da od policijskih službenika čuje dosta korisnih informacija na ovu temu, gdje je naglašeno da MUP Kantona Sarajevo nije završio niti sa jednom od tri faze jer su opasnosti i dalje prisutne. Takođe je istaknuto da je cilj doprijeti do svih starosnih grupa, jer se u praksi pokazuje da djeca i mladi iz neznanja pristupaju vatrenom oružju, dok su stariji i odrasli previše samouvjereni i misle da mogu kontrolisati sve okolnosti pod kojima čuvaju legalno i nelegalno oružje.

Nakon predavanja policijskih službenika, djeca i mladi su imali priliku da provjere svoje znanje i stavove o ovoj važnoj temi na kvizu koji je upriličen za njih. Njihova poruka je da su danas naučili da ne postoji niti jedna situacija u kojoj se posjedovanje i korištenje vatrenog oružja može smatrati bezopasnim i sigurnim.

„Ovo je jedan od načina da dopremo do naših sugrađana, da oni koji imaju u posjedu nelegalno oružje, u konkretnom slučaju za Kanton Sarajevo oružje B kategorije, da ga u skladu sa zakonskim odredbama, dobrovoljno mogu predati policiji, bez posljedica. Više informacija moguće je dobiti u lokalnim policijskim stanicama ili putem broja 122“, poručuje Novalić.

Brojni incidenti sa smrtnim ishodima i teškim ozljedama koji su se u proteklom periodu desili u BiH i regionu bili bi spriječeni da nije bilo nelegalnog oružja koje se našlo u pogrešnim rukama. Vatreno oružje je “krivac” za više od polovine ubistava koja se počine u BiH, od čega se u više od 95 posto slučajeva koristi nelegalno vatreno oružje. 

Prisutnost vatrenog oružja u domaćinstvu predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti porodice i povećava rizik od teškog povređivanja i ubistva. Muškarci starosti od 19 do 35 godina počine oko 40 posto svih ubistava vatrenim oružjem za šta najčešće bivaju kažnjeni dugogodišnjim zatvorskim kaznama.

Veliki broj relevantnih zakona u BiH prepoznaju amnestiju od sudskog procesuiranja svakog ko dobrovoljno preda oružje u nelegalnom vlasništvu. Mogućnost predaje bez sankcija zakon dozvoljava ukoliko protiv osobe koja je u posjedu nelegalnog vatrenog oružja prethodno nije pokrenuta policijska aktivnost, odnosno istraga po tom pitanju.

Zakoni takođe sadrže kaznene odredbe kojima su zaprijećene kazne onima koji u posjedu drže nelegalno oružje i propuste da ga na vrijeme predaju, te tako izbjegnu nesreće, ali i krivično gonjenje. Nezakonito držanje oružja je krivično djelo za koje su predviđene višegodišnje zatvorske kazne u trajanju i do 10 godina, novčane kazne od 500,00 do 5.000,00 KM koje se izriču posebnim zakonima, kao i trajno oduzimanje oružja. 

Tokom 2022. godine policijski službenici u BiH su oduzeli 1.234, a godinu ranije 1.396 komada oružja. Neodgovorne osobe koje su bile u posjedu nelegalnog oružja suočile su se sa odgovarajućim sankcijama. Dobrovoljno predato kao i oduzeto oružje se kontrolisano uništava, i od 2016. godine je uništeno 25.588 komada i pripadajućih dijelova oružja. Kako bi se stvorilo sigurno okruženje za sve u Bosni i Hercegovini, od ključne je važnosti smanjiti broj oružja u nelegalnom posjedu građana.

„Oružje je uvijek opasno, pa podsjećamo i one koji legalno posjeduju  oružje da ga  nikada i nikako ne  ostavljaju bez nadzora, posebno ako  u svojoj bližoj okolini imaju djecu i mlade. U proteklim godinama u Kantonu Sarajevo nemamo značajnu količinu dobrovoljno predatog oružja, ali značajan je svaki komad  koji bude  sklonjen iz nelegalnog posjeda“, rekla je Mersiha Novalić.

U kampanji „Poštuj život, ne oružje“ učestvuju MUP Republike Srpske, svih 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH, te Policija Brčko distrikta BiH, uz kontinuiranu informisanost Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) u BiH.

„Činjenica da u BiH postoji toliko policijskih agencija koje se brinu za sigurnost  i učestvuju u ovoj kampanji govori o složenosti sigurnosnog sistema. Zakoni o držanju, nabavci i nošenju vatrenog oružja u BiH jesu donekle različiti.  Međutim, ono što ne poznaje administrativne granice i razlike između uređenja u zakonskom smislu jeste da je oružje opasnost koja nikada ne spava i da može biti kobno po sve nas – po mlade, stare, muškarce, žene, bez izuzetka“, zaključuje Novalić.

Osim na Ilidži, javna događanja koja promovišu kampanju podizanja svijesti o SALW-u održaće se u Konjicu, Brčkom, Orašju, Bihaću, Goraždu, Tešnju, Tuzli, Tomislavgradu, Ljubuškom i drugim gradovima u BiH tokom februara i marta 2024. godine.

Kampanja je podržana kroz projekat „Prevencija i smanjenja posjeda ilegalnog oružja u BiH“, kojeg finansiraju Njemačka, Švedska, Nizozemska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška, kao i EU, kroz Multilateralni povjerilački fond Ujedinjenih nacija (MPTF), a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.