Postajemo najveće investiciono područje u sektoru energetike na Balkanu

12.01.2023. - Aktuelno

Mi u 2023. godini planiramo da nastavimo investicione aktivnosti i izgradnju novih energetskih objekata. Trenutno imamo 2,3 milijarde KM ugovorenih i planiranih investicija koje mogu biti ostvarene u narednih pet godina, izjavio je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić prilikom današnje posjete RiTE “Ugljevik”, istakavši da  su u toku  pripreme za dodjelu koncesije i zaključenje ugovora za još oko milijardu KM novih investicija. 

“To će biti novi veliki iskorak za Republiku Srpsku. U pitanju su ogromne investicije i “Elektroprivreda RS” je trenutno najveći nosilac investicionih  aktivnosti u izgradnji novih energetskih objekata, hidrocentrala, solarnih elektrana i vjetroelektrana. Kroz sektor energetike RS će biti najveće investiciono područje u regionu Balkana”, izjavio je ministar Đokić, nakon razgovora  sa novim direktorom RiTE “Ugljevik”  Dikom Cvjetinovićem i prilikom posjete Površinskom kopu “Bogutovo selo”, gdje je prisustvovao puštanju u rad nove rudarske mehanizacije.

Ministar Đokić je izjavio da je ovo značajan dan za RiTE “Ugljevik”, jer će novi bager doprinijeti kontinuiranoj proizvodnji uglja na Rudniku Ugljevik.

“ Za Vladu RS i Ministarstvo energetike i rudarstva od posebne važnosti je da imamo bezbjedan i normalan rad svih proizvodnih objekata, rudnika i termoelektrana. U ovim objektima proizvodi se bazna energija kojom se snabdijeva tržište Republike Srpske, a viškovi se izvoze. Želim da pružim podršku novom direktoru RiTE “Ugljevik”. Rezultate poslovanja ćemo znati nakon izrade završnog računa. U prošloj godini Termoelektrana je imala 24 neplanska iskakanja iz sistema, prije svega, zbog tehničkih razloga, jer u aprilu nije obavljen remont, već je pomjeren za septembar. U tom periodu “Elektroprivreda RS” je bila prinuđena da nabavlja zamjensku energiju. Utrošili smo oko 100 miliona KM zbog nabavke zamjenske energije, najdirektnije oko 73 miliona KM. Zbog toga je izuzetno važno da sve planiramo na vrijeme i u skladu sa odobrenim planovima poslovanja. Nadam se da će ova godina biti u tom smislu puno bolja. Pratićemo situaciju na terenu i insistiraćemo na odgovornosti prilikom izvršavanja zacrtanih poslova. RiTE “Ugljevik”, kao i RiTE “Gacko”, kao stari objekti, svake godine zahtijevaju puno novca za tekuće i investiciono održavanje. Zbog toga insistiramo na racionalnosti u poslovanju i na uštedama. Apelujem na odgovornsot svih zaposlenih i menadžmenta”, izjavio je ministar Đokić.

Diko  Cvjetinović, novi generalni direktor RiTE “Ugljevik” izjavio je da je i prethodna Uprava intenzivno radila na nabavci nove mehanizacije, što je bilo neophodno za ostvarenje zacrtanih planova proizvodnje.

“ Za nas je izuzetno važno da obezbijedimo dovoljno uglja, kako bismo ostvarili nesmetan rad Termoelektrane “Ugljevik”. Nova mehanizacija će nam u tom smislu dobro doći. Nastavićemo nova ulaganja, da bismo obezbijedili stabilan rad RiTE “Ugljevik”, istakao je Diko Cvjetinović.

Rade Kosanović, rukovodilac Rudnika Ugljevik izjavio je da je nabavljen novi bager kašikar, vrijedan sedam miliona KM, bez PDV-a.

“U narednom periodu ovaj bager ćemo koristiti prilikom otkrivanja uglja na površinskom kopu “Ugljevik istok 1”, jer je povećan koeficijent otkrivke na tom ležištu uglja”, izjavio je Kosanović.

Dragiša Vidaković, izvršni direktor za proizvodnju uglja i razvoj Rudnika izjavio je da je riječ o nastavku investicionog ciklusa na Rudniku Ugljevik.

 “Dodatna mehanizacija će pomoći u dostizanju planirane proizvodnje otkrivke na Rudniku. Mi uskoro zatvaramo površinski kop “Bogutovo selo”, koji je bio u eksploataciji više od 40 godina, i ulazimo na novi kop “Ugljevik istok 1”. Imaćemo značajno veći koeficijent otkrivke, te nam je neophodno i više mehanizacije. Tokom godine pokrenućemo nabavku još jednog ovakvog bagera, u toku je i postupak nabavke četiri dampera, odnosno ukupno osam dampera, čime ćemo ostvariti kontinuitet ulaganja u rudarsku opremu”, izjavio je Dragiša Vidaković.

Bijeljina.com