Poslanici raspravljaju o 25 tačaka

14.05.2024. - Aktuelno

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) odlučio je danas da Deveta redovna sjednica NSRS, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 25 tačaka, počne u srijedu, 22. maja.

Među tačkama su Prijedlog deklaracije o protivljenju otvaranju rudnika litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma, kalijuma i prateće asocijacije elemenata na teritoriji opštine Lopare – građanska inicijativa, kao i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit, po hitnom postupku.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Srpskoj, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa, te Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, svi po hitnom postupku, našli su se takođe u Dnevnom redu.

Poslanici će raspravljati i o drugim tačkama, kao što su Prijedlog zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, Prijedlog zakona o zaštiti prirode, Prijedlog zakona o pripajanju dijela grada Zvornik opštini Lopare i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora.

NSRS raspravljaće i o Nacrtu zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta RS, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, te Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi.

Na Dnevnom redu si i Izvještaj o radu MUP-a Srpske za 2023. godinu, Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije RS za 2023, Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2023, Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2023. godinu, te Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2023. godinu, kao i Informacija o odlukama o pomilovanju u 2023. godini.

Tu su još i Informacija o obavezama koje za BiH i Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2023. godine, potom Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Srpske kod Razvojne banke Savjeta Evrope po Projektu rekonstrukcije, izgradnje i opremanja objekata četiri psihijatrijske ustanove RS, potom Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otuđenje pokretne imovine – službenih vozila JP Radio-televiziji Republike Srpske, kao i tačka koja se odnosi na izbor i imenovanje.

Izvor: Nezavisne / Autor: Dragan Sladojević / Foto: NSRS