Vlada RS odlučuje o Porodičnom zakonu

08.02.2024. - Aktuelno

Prijedlog izmjene Porodičnog zakona danas je na dnevnom redu sjednice Vlade Republike Srpske, a incijativu za izmjenu prošle godine uputio je gradski menadžer Bojan Kresojević.

Kresojević

“Na moju inicijativu od 8. septembra prošle godine Ministarstvo pravde je na Vladu poslalo Prijedlog za izmjenu Porodičnog zakona. Nakon što Vlada utvrdi prijedlog očekuje se da će Porodični zakon biti na dnevnom redu na redne sjednice Narodne skupštine.Ovim izmjenama roditelji će biti sačuvana prava roditelja da raspolažu štednjom svoje djece, kao i otklonjene dileme da Centar za socijalni rad ne može odlučivati o medicinskim zahvatima nad djetetom u situaciji kada oba roditelja nisu saglasna”, kazao je Kresojević. 

Kako je rekao, djeca pripadaju roditeljima, a ne Centru za socijalni rad.

“Porodica je stub društva. Usvajanje inicijative ne bi bilo moguće bez angažmana udruženja porodica sa četvoro ili više djece, udruženja roditelja za prava djece, udruženja za našu djecu, ali i brojnih roditelja.Uspjeh ove inicijative je ispunjenje smisla mog političkog angažmana”, kazao je Kresojević.

Izvor: Nezavisne