Nove olakšice za osobe sa invaliditetom

25.05.2023. - Aktuelno
Gradonačelnik Ljubiša Petrović nedavno je sa Gradskom organizacijom Crvenog krsta potpisao sporazum o regulisanju usluge prevoza osoba sa invaliditetom na području grada Bijeljina i ustupanju na privremeno korišćenje specijalnog električnog vozila koje je u vlasništvu Grada.

“Osobe sa invaliditetom zaslužuju svu moguću podršku lokalne zajednice, kako bi im pomogli da se lakše nose sa životnim izazovima. Zadovoljstvo nam je što smo se sa Crvenim krstom dogovorili o načinu korišćenja ovog automobila, a Grad je riješen da pruži svu administrativnu i tehničku podršku pri realizaciji ovog sporazuma, uključujući troškove registracije i održavanja vozila u funkcionalnom stanju, kao i troškove angažovanja profesionalnog vozača”, istakao je gradonačelnik Petrović.

Sporazumom je predviđeno da će Crveni krst izraditi Pravilnik o korišćenju vozila kojim će definisati vrstu usluge, prava i obaveze korisnika, kriterijume za korišćenje i druge bitne pojedinosti.

Bijeljina.com