Komisija za opoziv sopstvena pravila o radu stavila van snage

28.02.2023. - Aktuelno

Komisija za sprovođenje opoziva Gradonačelnika grada Bijeljine od prvog dana radi na nezakonit način i stvarajući tako konfuziju među političkim subjektima, ali i samim građanima Bijeljine.

 

Najnoviji primjer za to je odnos prema Pravilima o radu Komisije za sprovođenje postupka opoziva Gradonačelnika grada Bijeljina. Komisija je dana 20. februara 2023. godine dostavila Gradonačelniku Pravila o radu Komisije za sprovođenje postupka opoziva Gradonačelnika grada Bijeljina donesena 17. februara, zatraživši da ovaj dokument bude objavljen na zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina, što je i učinjeno. Tim Pravilima propisan je način rada ove Komisije. Već narednog dana – 21. februara, Komisija je na sjednici donijela Odluku o stavljanju van snage ovih Pravila. Na ovu Odluku stavljen je pečat Skupštine grada Bijeljina tek četiri dana kasnije, tj. u subotu 25. februara u 15:45 časova, a do današnjeg dana Odluka nije dostavljena Gradonačelniku radi stavljanja na zvaničnu internet stranicu Grada Bijeljina, kako je to urađeno sa prvobitnim Pravilima o radu Komisije. Dokaz za to je i da su skoro svi akti Komisije sa sjednice održane 21. februara dostavljeni u Stručnu službu skupštine grada Bijeljina na pečatiranje zaključno sa 23. februarom, ali je Odluka o stavljanju van snage Pravila o radu Komisije dostavljena četiri dana kasnije od njenog usvajanja. Dakle, trebalo je ukupno četiri dana da se odluka dostavi na pečatiranje na razdaljini od najviše 150 metara između prostorija Komisije i Skupštine grada.

Slučajnost ili ne, ali upravo je na konferenciji za medije održanoj 23. februara od strane Gradonačelnika i njegovog pravnog tima izneseni su podaci koji ukazuju na brojne nezakonitosti koje su učinjene prilikom usvajanja Pravila o radu Komisije za sprovođenje postupka opoziva Gradonačelnika grada Bijeljina od 17. februara.

Na osnovu svega, očigledno je da ova Komisija radi bez pravila, navodi se u saopštenju Gradske uprave Bijeljina.

 

Bijeljina.com/FOTO:Aleksandar Golić/Bijeljina.com