Oprez, zbog padavina mokri kolovozi

01.09.2022. - Aktuelno

Saobraćaj se na većini puteva u RS odvija redovno, po mjestimično mokrim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz, a u kotlinama i duž riječnih tokova na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Na magistralnom putu MI-101 iz smjera Banja Luke prema Klašnicama, na lokaciji nadvožnjaka Zalužani, saobraćaj se odvija lijevom saobraćajnom trakom, zbog oštećenja dilatacije nadvožnjaka. Savjetujemo vozače da voze opreznije i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog radova na dionici od kružnog toka kod Gimnazije u Banjaluci do Karanovca, saobraćaj će se odvijati usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, te vozače molimo za strpljenje.

Zbog izgradnje dionice autoputa od petlje Johovac do Vukosavlja, biće izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice autoputa od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.

Na novoizgrađenoj dionici autoputa na Koridoru „Vc“ Tovira-Kostajnica, od 01. do 15. septembra počinju probne, odnosno testne vožnje na novoizgrađenoj trasi. Tokom navedenog perioda na istoj dionici će biti postavljena saobraćajna signalizacija kojom će biti regulisana brzina kretanja, ograničena na nivou gradilišne, odnosno brzine u toku izvođenja radova, a nakon toga projektovana od 130 kilometara na čas. Za vrijeme trajanja probnog perioda korisnici ove dionice autoputa neće plaćati naknadu odnosno putarinu za upotrebu iste.

Zbog radova na farbanju tunela i instalaciji opreme izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u tunelu “Čeljigovići” na magistralnom putu MI-114, dionica granica RS/FBiH (Lapišnica)-Ljubogošta, kao i u tunelu “Stambolčić” na mag. putu MII-508 Pale-Podgrab. Planirano je da radovi traju do 16.11.2022. godine.

U toku su  radovi na proširenju i rekonstrukciji vodovodnog sistema, zbog čega će biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu MI-111, dionica Krupac-granica RS (Bogatić). Planirano je da ovi radovi traju do 03.10.2022. godine.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta M-II 502 Stari Majdan-Banja Luka (Rudarska), izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, zbog čega savjetujemo vozače da voze opreznije i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. (do 07.11.2022.).

Zbog radova na rehabilitaciji puta, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu MI-116, dionica granica RS (Bakračuša)-Nevesinje 1. Predviđeno je da radovi trajnu do 20.10.2022. godine, a vozače molimo da voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici regionalnog puta RII-1502 Prijedor 3-RS/FBiH (Stara Rijeka) za vrijeme prelaska radnih mašina preko navedenog puta, tokom eksploatacije rudnika Ljubija. (do 31.12.2022.)

Zbog deminiranja terena do 01.09.2022. dolaziće do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu MI-104, dionica Šamac 1-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina od 08:00 do 14:00 časova. Povremene obustave saobraćaja izvodiće se u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja.

Na magistralnom putu MI-108, dionica Prijedor-Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa Banjaluka-Prijedor, saobraćaj će se izvoditi uz izmijenjen režim vožnje. (do 31.12.2022.)

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu R-459, dionica S.Ugljevik-Glavičice, u rejonu S. Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem M-18 Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Napominjemo da se navedena zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Radi izvođenja deminerskih radova, dolazi do povremenih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta RI-3104 Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, na način 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja. (do 23.12.2022.). Takođe zbog deminiranja terena do 30.09.2022. god. dolaziće do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu M-14.1 dionica Brod-Gornji Klakar u mjestu Poloj i Liješće u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Na magistralnom putu MI 105, dionica Rudanka–Doboj 1, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru “Vc” od mosta Rudanka (uključujući most ) do tunela Putnikovo brdo 2. (do 31.12.2022.).

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici mag. puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići (na samoj liniji razgraničenja), odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Na GP u BiH nema dužih zadržavanja.

Do 30. septembra otvoren je granični prelaz Krstac (putni pravac Gacko-Nikšić).

AMS RS