Lijek uzimati isključivo u apoteci

01.11.2023. - Aktuelno

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine upozorila je danas građane da se lijek Ozempic uzima i podiže isključivo u zdravstvenoj ustanovi, odnosno apoteci.

77.jpeg

Upozorenje je uslijedilo nakon što su se pojavile informacije da je jedan broj stanovnika Austrije završio u bolnici zbog upotrebe “lažnog” Ozempika

“Najčešći put za distribuciju falsifikovanih lijekova je internet. Nije mali broj slučajeva da takvi preparati uopšte ne sadrže aktivnu supstancu ili sadrže posve drugu supstancu od one koja je navedena na pakovanju. U nekim drugim slučajevima lijek je proizveo neki drugi proizvođač, a na pakovanju je naznačen proizvođač koji inače proizvodi taj lijek”, navedeno je iz Agencije.

Kako su naveli, ako pacijent uzima lijek koji ne sadrži deklarisanu količinu aktivne supstance ili uopšte ne sadrži aktivnu supstancu, te ako je kvalitet, efikasnost i bezbjednost takvog lijeka upitna, pacijent se neće izliječiti i samim tim će njegovo zdravlje biti ugroženo.

“Ozempic, kao i svi druge odobrene lijekove treba primjenjivati isključivo u okviru odobrenog indikacionog područja. Odobrene indikacije su opisane u sklopu informacija o lijeku u sklopu Rezimea glavnih karakteristika lijeka (informacije o lijeku za zdravstvene radnike) i u sklopu Uputstva za pacijente (informacije o lijeku za pacijente)”, istakli su oni dodajući da je navedena dokumentacija dostupna na ovom linku http://lijekovi.almbih.gov.ba:8090/SpisakLijekova.aspx.

Prema njihovim riječima, svaka primjena lijeka mimo odobrenih indikacija sa sobom nosi rizik da šteta od primjene lijeka bude veća od prihvatljive, odnosno da šteta bude veća od koristi.

“Predmetni lijek ima režim izdavanja „Lijek se izdaje uz ljekarski recept“, što znači da je za uzimanje ovog lijeka u apoteci neophodan pisani nalog od strane ljekara”, istakli su u saopštenju.

Dodali su da svaka kupovina lijeka mimo odobrenog distributivnog lanca, uzimanje lijeka mimo odobrenog indikacionog područja, kao i svako izdavanje lijeka bez ljekarskog recepta, uzrokuje povećanje rizika od primjene lijeka.

“Odgovornost za navedeno preuzimaju pacijenti koji kupuju lijek putem interneta, koji uzimaju ili su uzimali lijek mimo indikacionog područja, kao i farmaceuti koji su izdavali isti mimo propisanog režima izdavanja”, rekli su u Agenciji.

Izvor: Bl portal