Galenika Medical Journal od sada dostupan i stručnoj medicinskoj zajednici u BIH

05.05.2023. - Biznis

Galenika Medical Journal– naučni časopis Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju (AKME),odnedavno je dostupani stručnoj medicinskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, a sponzoriran je od strane farmaceutske kompanije Galenika. Časopis predstavlja jedinstvenu stručnu literaturu koja se izdaje na maternjim jezicima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, a dostupna je i verzija na engleskom jeziku.

Ova naučna publikacija nastala je iz potrebe da se medicinskoj zajednici pruže visokokvalitetne naučne informacije iz različitih oblasti zdravstvene djelatnosti, te da se edukacija medicinskih djelatnika učini pristupačnijom i efikasnijom kako bi na koncu imali dobar proces zdravstvene zaštite i zadovoljnog korisnika.

„Galenika se odlučila za prvi iskorak kada je u pitanju namjera da se pomogne razvoj stručne misli u okviru zdravstvene njege pacijenta, te smo prošle godine zajedno saAkademijom za kontinuiranu medicinsku edukaciju (AKME) odlučili lansirati Galenika Medical Journalu korist cjelokupne zdravstvene zajednice regiona.Stručna medicinska zajednica ima priliku da se, kroz autorske naučne radove publikovane u GMJ, upozna sa najnovijim zaključcima referentnih kliničkih istraživanja i kliničkih vodiča za liječenje bolesti.  Eksperti svojih oblasti obrađuju teme od značaja, oslanjajući se na sve raspoložive naučne dokaze i svoje kliničko iskustvo, iznoseći stručne stavove koji su esencijalni za dnevnu praksu svakog zdravstvenog radnika.Vjerujemo da će GMJ biti od izuzetne pomoći stručnoj zajednici, naročito  ljekarima u BiHkoji nesebično ulažu trud i znanje u očuvanje zdravlja svih građana kroz savremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“,– izjavio je dr Branko Anđelković, Galenikin menadžer marketinga za lijekove koji se izdaju na recept.

Časopis u uredništvu i izdavačkom savjetu okuplja prepoznatljiva imena akademske medicinske zajednice sa lokalnog, regionalnog, ali i globalnog nivoa, među kojima se nalaze akademici i profesori prestižnih univerziteta u SAD-u, Njemačkoj, Austriji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji, Švedskoj, Rumuniji i regije Balkana. Eksperti svojih oblasti iz BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, također, učestvuju sa svojim autorskim naučnim djelima, koja su okosnica stručnog medicinskog doprinosa ovom časopisu.

 

U BiH,Galenika Medical Journal je dostupan u štampanom izdanju i to u tiražu od 1500 komada i izlazi kvartalno, odnosno četiri puta godišnje, a distribuiraju ga stručni saradnici Galenike. Također, časopis jedostupan i u digitalnom formatu, isključivo stručnoj javnosti(ljekari i zdravstveni radnici) za preuzimanje na linkovimahttps://www.medicaljournal.rs/ ili https://medicaljournal.galenika.rs/, gdje je potrebno registrovati se i odabrati zemlju iz koje dolazite.

Časopis ima dva vodeća bloka. Jedan čine revijalni radovi u kojima se prenose najnovija naučna saznanja, a drugi čine smjernice i promjene u smjernicama koje donose relevantna međunarodna tijela. Tu je dio koji se odnosi na primjere dobre prakse koje je potrebno afirmisati, ali i dio koji najavljuje stručne skupove. Jedan blok je posvećen mladim ljudima iz struke koji su upravo odbranili svoje doktorske teze ili se tek spremaju da to učine.

Galenika je ovaj projekat stavila u centar svog odgovornog poslovanja koji se odnosi na stručnu medicinsku zajednicu,obzirom na to da više nego ikada postoji potreba da se podrži i omogući da referentni medicinski podaci na maternjem jeziku budu dostupni svakom zdravstvenom radniku, kako u BIH, tako i u regionu.Galenika je kompanija koja ističe da je najbitnije u prvi plan staviti korisnike i zdravstvene djelatnike, jer je Galenika oduvijek – „Posvećena ljudima i vjerna zdravlju“.

Bijeljina.com