Manji porez na sezonce | Bijeljina.com

Manji porez na sezonce

10.11.2022.
Vlada Srpske planira u idućoj godini da smanji poreze i doprinose na zapošljavanje sezonskih radnika, ali i da pojednostavi proceduru njihovog prijavljivanja, odnosno odjavljivanja, te da uvede oporezivanje dividende.

 

 

Ti planovi za iduću godinu navedeni su u Programu ekonomskih reformi za period 2023-2025. godine, koji su usvojili poslanici republičkog parlamenta. U tom dokumentu navedeno je da Vlada namjerava da donese zakon o pojednostavljenom radnom angažmanu na sezonskim poslovima u određenim djelatnostima i izmjene u okviru oporezivanja tih radnika, a sve sa ciljem rasterećenja privrede i unapređenja poslovnog okruženja.

– Tim aktom planirano je smanjenje poreza i doprinosa za ove radnike, pojednostavljeno prijavljivanje i odjavljivanje, a predviđeno je i jednostavnije plaćanje nameta – navedeno je u pomenutom dokumentu.

Podvukli su da bi sve to trebalo da doprinese rastu prihoda, s obzirom da su porezi i doprinosi iz angažmana sezonskih radnika često u sivoj zoni.

– Takođe, sa ciljem smanjenja sive zone u oblasti rada planirano je i oporezivanje dividende, jer se upravo dividenda često koristi za isplatu dijela plata u gotovini koje nisu prikazane – podvukli su u Vladi RS.

U Ministarstvu finansija RS planiraju da bi već iduće godine mogao biti usvojen zakon o pojednostavljenom radnom angažmanu na sezonskim poslovima u određenim djelatnostima, ali i da budu izmijenjeni zakoni o porezu na dohodak, te doprinosima ali i poreskom postupku RS.

Poslodavci u Srpskoj pozdravljaju najavljene mjere i podvlače da su ih već duže zagovarali.

– Zakon o pojednostavljenom radnom angažmanu na sezonskim poslovima omogućiće poslodavcima da jednostavnije mogu prijaviti radnika, odnosno kako na dva sata, tako i na dva dana. Postoje mnoge djelatnosti gdje je to sada komplikovano. Ta mjera je olakšanje za poslodavce, ali će doprinijeti i borbi protiv sive ekonomije – rekao je “Glasu” predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić.

Podvukao je da iz Vlade i ranije najavljeno uvođenje poreza na dividendu.

– Oporezivanje dividende svuda u svijetu je obaveza, tako da bi to trebalo primijeniti i kod nas. To je još jedna mjera borbe protiv sive ekonomije, jer dobar dio sredstava od dividende završi kako ne treba, odnosno poslodavci taj novac isplate radnicima u kovertama – zaključio je Trivić.

Iz Vlade RS podvlače da za realizaciju najavljenih mjera nisu potrebna dodatna sredstva.

– Porez i doprinosi iz angažovanja radnika na sezonskim poslovima veoma često su u sivoj zoni, a pojednostavljeno oporezivanje i plaćanje doprinosa trebalo bi da doprinese rastu ovih prihoda. Takođe, uvođenje oporezivanja dividende rezultiraće povećanjem prihoda od poreza na dohodak – poručuju iz Vlade.

Najniža plata

Ministarstvo finansija RS planira da iduće godine uradi analizu uvođenja minimalnih osnovica doprinosa po privrednim granama, ali i skroji metodologiju za utvrđivanje najniže plate u Srpskoj.

– U planu je i ažuriranje Registra poreskih i neporeskih davanja RS i sprovođenja daljih aktivnosti smanjenja, odnosno ukidanja neporeskih davanja – navedeno je u Programu ekonomskih reformi.

 

izvor:Glas Srpske/FOTO:Glas Srpske