Održan sastanak o upravljanju i gazdovanju populacijom divljih svinja u lovištima Srpske

24.08.2023. - Poljoprivreda

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske održan je zajednički sastanak predstavnika resora za šumarstvo, lovstvo i preradu drveta, resora za veterinarstvo i članova Savjeta za lovstvo iz Lovačkog saveza Republike Srpske, na temu „Upravljanje i gazdovanje populacijom divljih svinja u lovištima Republike Srpske u uslovima ugroženosti od afričke kuge svinja“.

“Obzirom da većina korisnika lovišta planira organizovano otvaranje sezone lova na divlje svinje od prvog vikenda u septembru mjesecu bilo je neophodno usaglasiti mjere biosigurnosti tokom realizacije lovnih aktivnosti i dati lovcima odgovarajuća uputstva”, poručeno je nakon sastanka.

Na sastanku je usaglašeno da mjere biosigurnosti trebaju biti koncipirane kao opšte koje se odnose na sva lovišta u Republici Srpskoj i kao posebne koje se odnose na područja gdje je već evidentiran, ili se pojavi virus afričke kuge kod divljih svinja. Usaglašene mjere će vrlo brzo biti donesene od strane Ministarstva i dostavljene Lovačkom savezu, odnosno korisnicima lovišta i drugim nadležnim institucijama.

Bijeljina.com