Neophodno jačanje partnerskog odnosa Ministarstva poljoprivrede i javnih ustanova

04.01.2023. - Poljoprivreda

 

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić danas je u Ministarstvu poljoprivrede održao sastanak sa predstavnicima naučnih, obrazovnih i stručnih institucija, kao i sa direktorima javnih preduzeća, na kojem je naglašena potreba jačanja partnerskog odnosa ministarstva i navedenih institucija u cilju jačanja sektora poljoprivrede i šumarstva, te suočavanja sa izazovima tehnoloških, klimatskih i demografskih promjena.

Sastanku su prisustvovali dekani Poljoprivrednih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te direktori Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Veterinarskog instituta „Dr Vaso Butozan“, JPŠ „Šume Republike Srpske“, Jedinice za koordinaciju projekata u poljoprivredi, Veterinarsko-stočarskog centra i predstavnik Lovačkog saveza Republike Srpske.

Bijeljina.com