Bijeljina domaćin interaktivnog događaja „Gradovi i sela budućnosti”

30.05.2023. - Najave

U Bijeljini će sutra biti održan interaktivni događaj „Gradovi i sela budućnosti’ koji je dio projekta EU4BusinessRecovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO)

Događaj uključuje interaktivnu izložbu i edukativna predavanja, što znači da je postavka poziv i prilika za sve građane i građanke da se pridruže inicijativi i akciji prema održivim ciljevima razvoja i EU budućnosti Bosne i Hercegovine i poduzimanje mjera za zaštitu klime, poljoprivrede i ruralnog razvoja u vlastitoj sferi uticaja.

Ciljevi održivog razvoja biće predstavljeni na interaktivnim razglednicama na zelenom pultu, a 17 interaktivnih postera predstavljaju teme: konzumerizam, stil života, emisije CO2, poljoprivreda, zbrinjavanje otpada, cirkularna ekonomija i učinkovitosti resursa u poljoprivredi.

Ova aktivnost se pridružuje međunarodnoj izložbi Austrijskog kulturnog foruma, koji je već pokrenuo kreativnu izložbu pod nazivom “Klima & ja”.

Cilj događaja je da ukaže na važnost pametne poljoprivrede, IT-a i digitalizacije, učinkovitosti resursa, cirkularne ekonomije, mladih i poljoprivrede.

Grad Bijeljina je partner u organizaciji ovog događaja i drugi je po redu domaćin izložbe „Gradovi i sela budućnosti“, nakon Trebinja.

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, objavljen je i Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama namijenjenih digitalnoj transformaciji preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan milion KM, Evropska unija i Savezna Republika Njemačka podržaće unapređenje poslovanja subjekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje kroz optimizaciju poslovnih aktivnosti, investicijom u alate i tehnologije koji doprinose ubrzanoj digitalizaciji preduzeća.

Projekat EU4BusinessRecovery koji finansiraju Evropska unija u BiH i Savezna Republika Njemačka, daje važan ekonomski i socijalni doprinos u područjima higijene i zaštite na radu, sigurnosti radnih mjesta, te inovacijama proizvoda i digitalizaciji podrškom za najmanje 150 preduzeća da ponovo pokrenu svoje poslovne aktivnosti i zadrže više od 1000 radnih mjesta, te stvaranju najmanje 100 inovativnih start-upova.

Za EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4Business Recovery Evropska unija je izdvojila 28 miliona eura.

 

Bijeljina.com