Talenat i kreativnost došli do punog izražaja | Bijeljina.com

Talenat i kreativnost došli do punog izražaja

16.09.2023.

U galeriji Centra za kulturu “Semberija” večeras je otvorena sedamnaesta izložba radova učenika i nastavnika Umjetničke škole “Odigitrija”. Na izuzetno posjećenoj izložbi prikazan je veliki broj radova koji predstavljaju sažeti prikaz talenta, kreativnosti i nemjerljivog truda učenika i predavača škole Odigitrija”.

 

U proteklih sedmnaest godina kroz Školu ikonopisa “Odigitrija” prošlo je više od osamsto polaznika, učenika osnovnih i srednjih škola. Škola je osnovana u 2006. godini, zahvaljujući nesebičnom zalaganju sveštenika Vase Popovića i angažovanju  nastavnika  koji su mlade spretno vodili kroz kreativnu radionicu vizantijskog ikonopisa, ali su polaznicima omogućili da izučavaju i druge vidove likovnog izražavanja.

Osim crtanja i slikanja ikona, zainteresovani polaznici su imali idealnu priliku da savladaju i vještinu kaligrafije ili umjetnosti lijepog pisanja.

Škola je u međuvremenu otvorila i kreativnu umjetničku radionicu za klasično slikarstvo i pripremnu nastavu za upis na likovne akademije. Nakon trogodišnjeg pohađanja škole, polaznici stiču zvanje ikonopisac i blagoslov za rad.

Bijeljina.com